Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

390 BEDRIJVEN
KW2 2024
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
KW1 2024

Branchecijfers winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed (SBI code: 47.43.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed (SBI code: 47.43).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed (SBI code: 47.43).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed (47.43) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed Trends

In de afgelopen jaren is de bedrijfstak winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed sterk gegroeid. Er is meer concurrentie door nieuwe spelers in de markt, zoals online winkels en markt­plaatsen. Daarnaast spelen duurzaamheid, kwaliteit en service een steeds prominentere rol bij het winnen van klanten. Als ondernemer is het belangrijk hier rekening mee te houden door materialen te gebruiken die aan alle milieueisen voldoen, goede kwaliteit te bieden en een klantvriendelijke service te verlenen.

Trend aantal bedrijven winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 180 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 390.