Branchecijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 12.14% in 2015 naar 10.13% in 2016

Trend winst en kosten winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

De branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 12.14% in 2015 naar 10.13% in 2016.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2016

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor wordt gevormd door kostenpost 'Netto omzet' (99.6%) gevolgd door 'Kosten omzet' (62.6%) en daarna 'Personeel' (13.2%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 10.13% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 37.44%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 62.56%
Bruto Marge 37.44%
Personeel 13.22%
Verkoopkosten 3.08%
Huisvestingskosten 4.41%
Kosten apparatuur en inventaris 0.44%
Kosten energieverbruik 0.88%
Kosten vervoermiddelen 0.88%
Communicatiekosten 0.44%
Afschrijvingen 1.32%
Kosten van overige diensten 0.88%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.76%
Bedrijfsresultaat 10.13%

Branchecijfers jaar 2016: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.