Kengetallen branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 11.48% in 2014 naar 11.65% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor (sbi code: 4754).

Trend winst en kosten winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

De branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 11.48% in 2014 naar 11.65% in 2015.Laatst beschikbare cijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (60.7%) gevolgd door 'Personeel' (13.1%) en daarna 'Huisvestingskosten' (5.3%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 11.65% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 39.32%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 60.68%
Bruto Marge 39.32%
Personeel 13.11%
Verkoopkosten 1.46%
Huisvestingskosten 5.34%
Kosten apparatuur en inventaris 0.49%
Kosten energieverbruik 0.97%
Kosten vervoermiddelen 0.97%
Communicatiekosten 0.49%
Afschrijvingen 0.97%
Kosten van overige diensten 0.97%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.91%
Bedrijfsresultaat 11.65%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.