Brancheinformatie en cijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

500 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.90% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
KW02 - 2023

Branchecijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor (SBI code: 47.54). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige huishoudelijke artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

De branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor zijn respectievelijk: Kosten omzet (65.9%), Personeel (10.4%) en Huisvestingskosten (4.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor.
start vergelijking

Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor Trends

De winkel elektr huishoudapparatuur (WEH) ondergaat tegenwoordig geruime tijd veranderingen. Ten eerste lanceren fabrikanten steeds meer geavanceerde apparaten met complexe functies en mogelijkheden, wat verwachtingen wekt bij consumenten. Ten tweede maken e-commerceplatforms steeds meer deel uit van de vrije markt, met lagere prijzen, meer keuze en flexibele betaalmethoden. Ten derde worden ecologische invalshoeken steeds meer onder verkoop aan consumenten opgenomen, waardoor er meer meer toenemende vraag naar duurzameproducten ontstaat. Ondernemers kunnen daarop inspelen door kennis te ontwikkelen over deze technologieën, producten en trends.

Bedrijfsresultaat winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.13% procentpunt naar 10.90%. Hierbij wordt in de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor gemiddeld een bruto marge van 34.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.7% naar 10.9%.

Kosten per categorie branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 100.0% 100.0% 99.6% 99.5%
Overige opbrengsten 0.0% 0.0% 0.4% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 62.7% 60.7% 62.6% 65.9%
Bruto marge 37.3% 39.3% 37.4% 34.1%
  - Bruto Loon   9.4%   9.7%   10.1%   8.5%
  - Sociale lasten   1.6%   1.9%   2.2%   0.9%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.5%   0.4%   0.5%
  - Overig   0.4%   1.0%   0.4%   0.5%
Personeelkosten Totaal 11.9% 13.1% 13.2% 10.4%
Verkoopkosten 2.0% 1.5% 3.1% 1.9%
Huisvestingskosten 4.5% 5.3% 4.4% 4.7%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.5% 0.4% 0.5%
Energieverbruik 1.2% 1.0% 0.9% 0.9%
Vervoermiddelen 1.2% 1.0% 0.9% 0.9%
Communicatiekosten 0.4% 0.5% 0.4% 0.5%
Afschrijvingen 1.2% 1.0% 1.3% 0.9%
Overige diensten 0.8% 1.0% 0.9% 0.9%
Overige bedrijfskosten 1.6% 2.9% 2.2% 1.4%
Bedrijfsresultaat 11.5% 11.7% 9.7% 10.9%

Ondersteun uw zakelijk inzicht winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Trend aantal bedrijven winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 240 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 500.