Brancheinformatie en cijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

495 BEDRIJVEN
KW2 2024
11.06% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
KW1 2024

Branchecijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor (SBI code: 47.54). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige huishoudelijke artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

De branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.7%), Personeel (13.6%) en Huisvestingskosten (5.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor.
start vergelijking

Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor Trends

De winkel elektr huishoudapparatuur (WEH) ondergaat tegenwoordig geruime tijd veranderingen. Ten eerste lanceren fabrikanten steeds meer geavanceerde apparaten met complexe functies en mogelijkheden, wat verwachtingen wekt bij consumenten. Ten tweede maken e-commerceplatforms steeds meer deel uit van de vrije markt, met lagere prijzen, meer keuze en flexibele betaalmethoden. Ten derde worden ecologische invalshoeken steeds meer onder verkoop aan consumenten opgenomen, waardoor er meer meer toenemende vraag naar duurzameproducten ontstaat. Ondernemers kunnen daarop inspelen door kennis te ontwikkelen over deze technologieën, producten en trends.

Bedrijfsresultaat winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.29% procentpunt naar 11.06%. Hierbij wordt in de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor gemiddeld een bruto marge van 38.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.6% naar 11.1%.

Kosten per categorie branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.5% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten 0.4% 0.5% 0.0% 0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 62.6% 65.9% 63.8% 61.7%
Bruto marge 37.4% 34.1% 36.2% 38.3%
  - Bruto Loon   10.1%   8.5%   10.9%   10.6%
  - Sociale lasten   2.2%   0.9%   1.7%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.5%   0.9%   0.9%
  - Overig   0.4%   0.5%   0.4%   0.4%
Personeelkosten Totaal 13.2% 10.4% 14.0% 13.6%
Verkoopkosten 3.1% 1.9% 1.3% 1.7%
Huisvestingskosten 4.4% 4.7% 5.2% 5.1%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
Vervoermiddelen 0.9% 0.9% 1.3% 1.3%
Communicatiekosten 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.3% 0.9% 1.3% 1.3%
Overige diensten 0.9% 0.9% 1.3% 0.9%
Overige bedrijfskosten 2.2% 1.4% 0.4% 1.7%
Bedrijfsresultaat 9.7% 10.9% 9.6% 11.1%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor?

Versterk uw inzicht in de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Trend aantal bedrijven winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 240 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 495.