Brancheinformatie en cijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

515 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
10.90% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor (SBI code: 47.54). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche winkels in overige huishoudelijke artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

De branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor zijn respectievelijk: Kosten omzet (65.9%), Personeel (10.4%) en Huisvestingskosten (4.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.13% procentpunt naar 10.90%. Hierbij wordt in de branche winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor gemiddeld een bruto marge van 34.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.7% naar 10.9%.

Kosten naar soort winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.53%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.47%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 65.88%
Bruto marge 34.12%
Personeelkosten 10.43%
Verkoopkosten 1.90%
Huisvestingskosten 4.74%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.47%
Kosten energieverbruik 0.95%
Kosten vervoermiddelen 0.95%
Communicatiekosten 0.47%
Afschrijvingen 0.95%
Kosten van overige diensten 0.95%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.42%
Bedrijfsresultaat 10.90%

Trend bedrijfsresultaat winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde afname van 15 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 515.

Trend aantal bedrijven winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor