Brancheinformatie en cijfers winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

4.190 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.71% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten
KW02 - 2023

Branchecijfers winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten (SBI code: 47.64). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten

De branche winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten valt onder de sector winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (62.2%), Personeel (13.6%) en Huisvestingskosten (5.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten.
start vergelijking

Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten Trends

De schommelingen die de laatste jaren zijn te zien op de markt voor winkel vrijetijdsartikelen (47.64) hebben ondernemers meer bewust gemaakt van het belang van competitiekracht. Om bij te blijven zal een scherp inzicht in de kosten en inzet van de laatste trends essentieel zijn voor bedrijven om goed te presteren. Verder is ook het benutten van digitale innovaties een belangrijk onderdeel om te concurreren met andere bedrijven. Dit gaat daarom gepaard met investeringen in infrastructuur en een slimme aanpak van social media. Merken moeten ook hun best doen om het imago van de winkel bij de consumenten te verhogen. Hiermee kunnen ze de klantenbinding versterken en winstgevende kansen creëren.

Bedrijfsresultaat winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.65% procentpunt naar 8.71%. Hierbij wordt in de branche winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten gemiddeld een bruto marge van 37.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.8% naar 8.7%.

Kosten per categorie branche winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.9% 99.6% 99.6% 99.6%
Overige opbrengsten 0.1% 0.4% 0.4% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 62.3% 61.7% 62.0% 62.2%
Bruto marge 37.7% 38.3% 38.0% 37.8%
  - Bruto Loon   10.4%   10.3%   10.2%   10.2%
  - Sociale lasten   1.7%   1.7%   1.7%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.8%   0.8%   0.7%
  - Overig   1.0%   0.9%   1.0%   1.0%
Personeelkosten Totaal 13.9% 13.7% 13.7% 13.6%
Verkoopkosten 2.6% 2.6% 2.7% 2.4%
Huisvestingskosten 6.1% 5.8% 5.5% 5.6%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.6% 0.5% 0.9%
Energieverbruik 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%
Vervoermiddelen 0.6% 0.7% 0.7% 0.8%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 2.3% 1.7% 1.6% 1.6%
Overige diensten 1.1% 1.0% 0.9% 0.9%
Overige bedrijfskosten 2.1% 2.2% 2.3% 2.0%
Bedrijfsresultaat 7.1% 8.5% 8.8% 8.7%

Laatste cijfers winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten

Trend aantal bedrijven winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 20 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 4.190.