Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.980 BEDRIJVEN
KW2 2024
0.80% OMZETGROEI
OCTOBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.52% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen
KW1 2024

Branchecijfers winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen (SBI code: 47.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

De branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (63.6%), Personeel (13.1%) en Huisvestingskosten (5.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen.
start vergelijking

Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen Trends

In de afgelopen jaren heeft er in de bedrijfstak Winkel Recreatie-Artikelen een aantal grote veranderingen plaats gevonden. Zo is er een stijgende lijn waarneembaar in het online winkelen en is er een opmars waar te nemen in het aanbieden van services, waardoor er meer focus komt te liggen op levenslange klantrelaties in plaats van een eenmalig aankoopmoment. Ook is de markt voor recreatieve artikelen sterk versoepelt, waardoor er veel meer aandacht komt te liggen op de producten en ze ook makkelijker verkrijgbaar zijn voor consumenten. Kortom, er is een duidelijk toenemende druk op de winkelrecreatie-artikelenbranche om aan de voortdurende veranderende marktvraag te voldoen en met inspanningen mee te gaan in de richting van een duurzame ontwikkeling.

Bedrijfsresultaat winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.14% procentpunt naar 8.52%. Hierbij wordt in de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen gemiddeld een bruto marge van 36.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.8% naar 8.5%.

Kosten per categorie branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.4% 99.4% 99.4% 99.4%
Overige opbrengsten 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 64.1% 64.2% 63.7% 63.6%
Bruto marge 35.9% 35.8% 36.3% 36.4%
  - Bruto Loon   9.7%   9.7%   9.7%   9.6%
  - Sociale lasten   1.7%   1.7%   1.7%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.6%   0.7%   0.7%
  - Overig   0.8%   0.9%   1.1%   1.1%
Personeelkosten Totaal 12.9% 12.9% 13.2% 13.1%
Verkoopkosten 2.5% 2.4% 2.3% 2.2%
Huisvestingskosten 6.2% 6.2% 5.9% 5.6%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.7% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 0.8% 0.8% 0.7% 0.7%
Vervoermiddelen 0.6% 0.7% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.5% 1.5% 1.4% 1.4%
Overige diensten 1.0% 1.1% 1.2% 1.3%
Overige bedrijfskosten 2.5% 2.3% 2.3% 2.1%
Bedrijfsresultaat 6.9% 6.8% 7.8% 8.5%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

Trend aantal bedrijven winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.37 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 5.980.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 113.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 13.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2.2% hoger.

Trend omzet winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelenDownloads voor ledenBranches onder winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelenWinkels in boekenWinkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeftenWinkels in audio- en video-opnamenWinkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en botenWinkels in fietsen en bromfietsenWinkels in watersportartikelenWinkels in sportartikelen (geen watersport)Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)Winkels in speelgoedMeer informatie winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelenondernemingsplan winkel recreatie-artikelenMeer groot- en detailhandel; reparatie van auto’s10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandSturen met kengetallen detailhandelBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor Ondernemers10 trends detailhandelAndere branches detailhandel (niet in auto's)Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortimentGespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelenBenzinestationsWinkels in consumentenelektronicaWinkels in overige huishoudelijke artikelenWinkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelenWinkels in overige artikelenMarkthandelDetailhandel niet via winkel of markt