Brancheinformatie en cijfers winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

6.045 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.00% OMZETGROEI
SEPTEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.82% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen
KW02 - 2023

Branchecijfers winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen (SBI code: 47.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

De branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (64.2%), Personeel (12.9%) en Huisvestingskosten (6.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen.
start vergelijking

Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen Trends

In de afgelopen jaren heeft er in de bedrijfstak Winkel Recreatie-Artikelen een aantal grote veranderingen plaats gevonden. Zo is er een stijgende lijn waarneembaar in het online winkelen en is er een opmars waar te nemen in het aanbieden van services, waardoor er meer focus komt te liggen op levenslange klantrelaties in plaats van een eenmalig aankoopmoment. Ook is de markt voor recreatieve artikelen sterk versoepelt, waardoor er veel meer aandacht komt te liggen op de producten en ze ook makkelijker verkrijgbaar zijn voor consumenten. Kortom, er is een duidelijk toenemende druk op de winkelrecreatie-artikelenbranche om aan de voortdurende veranderende marktvraag te voldoen en met inspanningen mee te gaan in de richting van een duurzame ontwikkeling.

Bedrijfsresultaat winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.56% procentpunt naar 6.82%. Hierbij wordt in de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen gemiddeld een bruto marge van 35.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.9% naar 6.8%.

Kosten per categorie branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.5% 99.4% 99.4% 99.4%
Overige opbrengsten 0.5% 0.6% 0.6% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 64.3% 64.3% 64.1% 64.2%
Bruto marge 35.7% 35.7% 35.9% 35.8%
  - Bruto Loon   10.1%   9.7%   9.7%   9.7%
  - Sociale lasten   1.7%   1.7%   1.7%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.7%   0.6%
  - Overig   0.8%   0.8%   0.8%   0.9%
Personeelkosten Totaal 13.3% 12.8% 12.9% 12.9%
Verkoopkosten 2.5% 2.4% 2.5% 2.4%
Huisvestingskosten 6.7% 6.5% 6.2% 6.2%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.7%
Energieverbruik 0.9% 0.9% 0.8% 0.8%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.6% 0.7%
Communicatiekosten 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 2.0% 1.6% 1.5% 1.5%
Overige diensten 1.2% 1.1% 1.0% 1.1%
Overige bedrijfskosten 1.9% 2.2% 2.5% 2.3%
Bedrijfsresultaat 5.9% 6.8% 6.9% 6.8%

Laatste cijfers winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

Trend aantal bedrijven winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.37 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 6.045.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 110. Dat betekent dat de omzet in 2022 10% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 11% hoger.

Trend omzet winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen (indexcijfers)