Brancheinformatie en cijfers winkels in houten bouw- en tuinmaterialen

270 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven winkels in houten bouw- en tuinmaterialen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in houten bouw- en tuinmaterialen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 70 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 270.