Brancheinformatie en cijfers winkels in doe-het-zelfartikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

4.005 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.00% OMZETGROEI
JANUARY 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.17% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Winkels in doe-het-zelfartikelen
KW02 - 2023

Branchecijfers winkels in doe-het-zelfartikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in doe-het-zelfartikelen (SBI code: 47.52). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige huishoudelijke artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in doe-het-zelfartikelen

De branche winkels in doe-het-zelfartikelen valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in doe-het-zelfartikelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.5%), Personeel (15.7%) en Huisvestingskosten (5.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in doe-het-zelfartikelen.
start vergelijking

Winkels in doe-het-zelfartikelen Trends

De laatste ontwikkelingen in de bedrijfstak Winkel Doe-Het-Zelfartikelen (47.52) geven aan dat online shoppen steeds belangrijker wordt. Daardoor moeten winkeliers hun strategieën aanpassen aan de groeiende online markt met meerdere kanalen zoals website, mobiele applicaties, etc. Er moet ook geïnvesteerd worden in andere manieren om consumenten te overtuigen dingen bij hun winkel in plaats van online te kopen, zoals bijvoorbeeld een betere klantenservice of een assortiments-aanbod dat een online shop niet kan bieden. Verder is ook de nadruk op duurzame producten toegenomen, waardoor er moet worden geïnvesteerd in eco-friendly producten die de vraag van de consument beter invullen.

Bedrijfsresultaat winkels in doe-het-zelfartikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in doe-het-zelfartikelen tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.54% procentpunt naar 6.17%. Hierbij wordt in de branche winkels in doe-het-zelfartikelen gemiddeld een bruto marge van 38.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.1% naar 6.2%.

Kosten per categorie branche winkels in doe-het-zelfartikelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.1% 99.5% 99.5% 99.4%
Overige opbrengsten 0.9% 0.5% 0.5% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 61.9% 61.4% 61.4% 61.5%
Bruto marge 38.1% 38.6% 38.6% 38.5%
  - Bruto Loon   11.5%   11.2%   11.0%   10.9%
  - Sociale lasten   2.0%   1.9%   1.9%   1.9%
  - Pensioenpremies   1.0%   0.9%   0.8%   0.9%
  - Overig   1.4%   1.7%   1.9%   2.0%
Personeelkosten Totaal 15.9% 15.7% 15.6% 15.7%
Verkoopkosten 3.3% 3.2% 3.1% 2.9%
Huisvestingskosten 6.0% 6.2% 6.0% 5.6%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 1.1% 0.9% 0.8% 0.8%
Vervoermiddelen 0.8% 0.7% 0.7% 0.8%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.8% 2.6% 2.4% 2.6%
Overige diensten 1.2% 0.9% 0.8% 0.8%
Overige bedrijfskosten 3.1% 2.6% 2.4% 2.6%
Bedrijfsresultaat 3.2% 5.1% 6.1% 6.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht winkels in doe-het-zelfartikelen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief winkels in doe-het-zelfartikelen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat winkels in doe-het-zelfartikelen

Trend aantal bedrijven winkels in doe-het-zelfartikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in doe-het-zelfartikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 305 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 4.005.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche winkels in doe-het-zelfartikelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 154. Dat betekent dat de omzet in 2022 54% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7% hoger.

Trend omzet winkels in doe-het-zelfartikelen (indexcijfers)