Brancheinformatie en cijfers winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

7.650 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.30% OMZETGROEI
DECEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.71% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten
KW1 2024

Branchecijfers winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten (SBI code: 47.71). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

De branche winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.4%), Personeel (17.4%) en Huisvestingskosten (10.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten.
start vergelijking

Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten Trends

De afgelopen jaren heeft de kledingwinkelsector een aantal grote veranderingen doorgemaakt, waar ondernemers rekening mee moeten houden. Zo hebben online aankopen en de komst van mobiel winkelen de sector grondig veranderd, waardoor meer focus op een doeltreffende online aanwezigheid en retaillogistiek nodig is. Ook de veranderende verwachtingen van de consument vormen een uitdaging voor deze sector, waarbij zij moeten aanpassen in concurrerende prijzen, productassortimenten en service-niveau. Om de concurrentie bij te houden, volgen bedrijven trends op het gebied van milieuvriendelijk ondernemen en duurzame productie.

Bedrijfsresultaat winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.49% procentpunt naar 4.71%. Hierbij wordt in de branche winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten gemiddeld een bruto marge van 46.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.8% naar 4.7%.

Kosten per categorie branche winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.5% 99.6% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 0.5% 0.4% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 54.1% 54.2% 53.4% 53.4%
Bruto marge 45.9% 45.8% 46.6% 46.6%
  - Bruto Loon   13.3%   13.3%   13.0%   13.0%
  - Sociale lasten   2.3%   2.3%   2.3%   2.4%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.9%   1.0%   1.0%
  - Overig   0.9%   1.0%   1.2%   1.1%
Personeelkosten Totaal 17.4% 17.5% 17.5% 17.4%
Verkoopkosten 3.5% 3.2% 3.4% 3.2%
Huisvestingskosten 11.5% 11.3% 11.5% 10.5%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.3% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 1.0% 0.9% 0.8% 0.9%
Vervoermiddelen 0.6% 0.7% 0.5% 0.7%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.9% 2.8% 2.6% 3.4%
Overige diensten 1.5% 1.5% 1.5% 1.7%
Overige bedrijfskosten 3.5% 3.3% 3.3% 3.4%
Bedrijfsresultaat 3.3% 3.7% 4.8% 4.7%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten?

Versterk uw inzicht in de branche winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

Trend aantal bedrijven winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 2.825 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 7.650.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 123.2. Dat betekent dat de omzet in 2023 23.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 4.4% hoger.

Trend omzet winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten (indexcijfers)