Brancheinformatie en cijfers winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

505 BEDRIJVEN
KW2 2024
15.66% WINST (% OMZET)
2014
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren
KW1 2024

Branchecijfers winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren (SBI code: 47.51). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige huishoudelijke artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

De branche winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2014. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren in 2014 zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.6%), Personeel (15.7%) en Huisvestingskosten (7.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren.
start vergelijking

Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren Trends

De ontwikkelingen in de bedrijfstak Winkel Stoffen en Textiel zijn tegenwoordig voornamelijk gericht op het online verkopen van hun producten. Dit betekent dat er meer aandacht moet gaan naar de digitale marketing en het online presenteren van de producten. Bedrijven moeten ook nieuwe manieren bedenken om hun klanten te blijven boeien. Verder zien we ook dat er steeds meer nadruk wordt gelegd op duurzame materialen en productieprocessen. Hierop moeten ondernemers reageren door geschikte stoffen te vinden en hun producten op een duurzame manier te produceren en te verkopen. Ook is het belangrijk dat stoffenwinkels hun naamsbekendheid vergroten door middel van social media-campagnes en door hun assortiment verder uit te breiden.

Bedrijfsresultaat winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren tussen 2009 en 2014 is gestegen met 4.43% procentpunt naar 15.66%. Hierbij wordt in de branche winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren gemiddeld een bruto marge van 49.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2013) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 17.6% naar 15.7%.

Kosten per categorie branche winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2011 2012 2013 2014 2014
Netto omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.0% 50.0% 50.6% 50.6%
Bruto marge 48.0% 50.0% 49.4% 49.4%
  - Bruto Loon   11.2%   12.8%   11.8%   12.0%
  - Sociale lasten   1.0%   1.1%   1.2%   1.2%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.1%   1.2%   1.2%
  - Overig   1.0%   1.1%   1.2%   1.2%
Personeelkosten Totaal 14.3% 16.0% 15.3% 15.7%
Verkoopkosten 3.1% 1.1% 1.2% 1.2%
Huisvestingskosten 8.2% 6.4% 7.1% 7.2%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Energieverbruik 2.0% 1.1% 1.2% 1.2%
Vervoermiddelen 2.0% 2.1% 2.4% 2.4%
Communicatiekosten 1.0% 1.1% 1.2% 1.2%
Afschrijvingen 2.0% 1.1% 1.2% 1.2%
Overige diensten 1.0% 2.1% 2.4% 2.4%
Overige bedrijfskosten 2.0% 2.1% 0.0% 1.2%
Bedrijfsresultaat 11.2% 17.0% 17.6% 15.7%

Laatste cijfers winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

Trend aantal bedrijven winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 245 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 505.