Brancheinformatie en cijfers winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 17.65% in 2013 naar 15.66% in 2014

565 BEDRIJVEN
KW04 - 2021
15.66% WINST (% OMZET)
2014

Branchecijfers winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren (SBI code: 47.51). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche winkels in overige huishoudelijke artikelen (klik om te bekijken).

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde afname van 14 bedrijven per jaar.

In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal bedrijven 565.

Trend aantal bedrijven winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2014)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 100.00%
Overige bedrijfsopbrengsten 0%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 50.60%
Bruto marge 49.40%
Personeelkosten 15.66%
Verkoopkosten 1.20%
Huisvestingskosten 7.23%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.00%
Kosten energieverbruik 1.20%
Kosten vervoermiddelen 2.41%
Communicatiekosten 1.20%
Afschrijvingen 1.20%
Kosten van overige diensten 2.41%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.20%
Bedrijfsresultaat 15.66%

Trend winst en kosten winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

De branche winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren tussen 2009 en 2014 is gestegen met 4.43% procentpunt naar 15.66%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.6%), Personeel (15.7%) en Huisvestingskosten (7.2%).

Trend bedrijfsresultaat winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor