Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

4.830 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.70% OMZETGROEI
OCTOBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.59% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)
KW1 2024

Branchecijfers winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) (SBI code: 47.59). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige huishoudelijke artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

De branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (48.3%), Personeel (15.5%) en Huisvestingskosten (5.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest).
start vergelijking

Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) Trends

Vanwege de opkomst van online handelen, moeten ondernemers van de bedrijfstak Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (Rest) (SBI-code: 47.59) rekening houden met andere klantenbehoeften en andere verkoop- en servicekanalen. Er is meer behoefte aan persoonlijke begeleiding door experts bij de aankoop, advies op maat en service die de scherpe concurrentie op de markt kan weerstaan. Om deze behoeften te vervullen, moeten ondernemers hun digitaal aanbod versterken en bedrijfsprocessen verbeteren om hun klanten betere service te kunnen bieden.

Bedrijfsresultaat winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) tussen 2009 en 2019 is gestegen met 8.02% procentpunt naar 13.59%. Hierbij wordt in de branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) gemiddeld een bruto marge van 51.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.2% naar 13.6%.

Kosten per categorie branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.7% 82.3% 83.1%
Overige opbrengsten 0.4% 0.3% 17.7% 16.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 59.1% 59.1% 48.0% 48.3%
Bruto marge 40.9% 40.9% 52.0% 51.7%
  - Bruto Loon   12.1%   12.1%   10.8%   10.8%
  - Sociale lasten   2.1%   2.2%   1.9%   2.0%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.1%   0.9%   1.0%
  - Overig   1.4%   1.6%   1.8%   1.7%
Personeelkosten Totaal 16.6% 17.0% 15.4% 15.5%
Verkoopkosten 4.7% 4.6% 3.7% 3.5%
Huisvestingskosten 7.1% 6.9% 5.8% 5.8%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 1.0% 0.9% 0.8% 0.8%
Vervoermiddelen 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Communicatiekosten 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.3% 2.3% 5.8% 5.3%
Overige diensten 1.3% 1.3% 1.2% 1.8%
Overige bedrijfskosten 2.5% 3.1% 5.7% 4.1%
Bedrijfsresultaat 4.0% 3.4% 12.2% 13.6%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest), tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

Trend aantal bedrijven winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 735 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 4.830.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 126.2. Dat betekent dat de omzet in 2023 26.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2.9% hoger.

Trend omzet winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) (indexcijfers)