Brancheinformatie en cijfers winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

4.930 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.40% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)
KW02 - 2023

Branchecijfers winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) (SBI code: 47.59). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige huishoudelijke artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

De branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) zijn respectievelijk: Kosten omzet (59.1%), Personeel (17.0%) en Huisvestingskosten (6.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest).
start vergelijking

Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) Trends

Vanwege de opkomst van online handelen, moeten ondernemers van de bedrijfstak Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (Rest) (SBI-code: 47.59) rekening houden met andere klantenbehoeften en andere verkoop- en servicekanalen. Er is meer behoefte aan persoonlijke begeleiding door experts bij de aankoop, advies op maat en service die de scherpe concurrentie op de markt kan weerstaan. Om deze behoeften te vervullen, moeten ondernemers hun digitaal aanbod versterken en bedrijfsprocessen verbeteren om hun klanten betere service te kunnen bieden.

Bedrijfsresultaat winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.17% procentpunt naar 3.40%. Hierbij wordt in de branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) gemiddeld een bruto marge van 40.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.0% naar 3.4%.

Kosten per categorie branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.1% 99.5% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 0.9% 0.5% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 57.7% 59.7% 59.1% 59.1%
Bruto marge 42.3% 40.3% 40.9% 40.9%
  - Bruto Loon   12.8%   12.3%   12.1%   12.1%
  - Sociale lasten   2.2%   2.1%   2.1%   2.2%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.1%   1.0%   1.1%
  - Overig   1.1%   1.4%   1.4%   1.6%
Personeelkosten Totaal 17.2% 16.9% 16.6% 17.0%
Verkoopkosten 4.3% 4.4% 4.7% 4.6%
Huisvestingskosten 8.3% 7.6% 7.1% 6.9%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 1.2% 1.0% 1.0% 0.9%
Vervoermiddelen 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.4%
Afschrijvingen 2.6% 2.3% 2.3% 2.3%
Overige diensten 1.5% 1.5% 1.3% 1.3%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.5% 2.5% 3.1%
Bedrijfsresultaat 2.9% 2.5% 4.0% 3.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

Trend aantal bedrijven winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 735 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 4.930.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 122. Dat betekent dat de omzet in 2022 22% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6% hoger.

Trend omzet winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) (indexcijfers)