ondernemingsplan producent farmaceutische producten
Alles om een ondernemingsplan te maken voor producent farmaceutische producten.

Alles voor ondernemingsplan producent farmaceutische producten

Voor het maken van een ondernemingsplan producent farmaceutische producten treft u op de pagina informatie en een template ondernemingsplan aan. De informatie loopt uiteen van branche informatie voor de bedrijfstak 212 farmaceutische productenindustrie en links naar diverse gerelateerde organisaties. Op deze website kunt u verder terecht voor algemene informatie en tools voor ondernemers. Indien op op zoek bent naar andere voorbeelden of templates van ondernemingsplannen kunt u ook op deze website terecht. Wij hebben voor diverse sectoren ondernemingsplannen en bedrijfstakinformatie beschikbaar gesteld.

Op zoek naar een goede basis voor uw ondernemingsplan?


Onze Excel-Word applicatie begeleidt u door de verchillende onderdelen van het ondernemingsplan.
Deze applicatie geeft u houvast en zorgt voor een goede structuur en samenhang. Direct downloaden na bestellen.


Ondernemingsplan producent farmaceutische producten en bedrijfsresultaat

Gebaseerd op cijfers voor de bedrijfstak 212 Farmaceutische productenindustrie van het CBS blijkt dat een producent farmaceutische producten een gemiddeld bedrijfsresultaat van 10% heeft (gemeten als percentage van de omzet van een producent farmaceutische producten). Het gemiddeld bedrijfsresultaat van een producent farmaceutische producten is daarmee 05 procentpunt gedaald ten opzichte van 2009. De grootse kostenpost, Inkoopkosten Omzet, is 1.36 procentpunt gedaald ten opzichte van 2009 (van 41% naar 40%).

Kengetallen branche 212 Farmaceutische productenindustrie

Naast het bedrijfsresultaat van een producent farmaceutische producten, is het nuttig al in het begin een totaalbeeld te hebben van de gemiddelde winst en verlies rekening van de sector. U kunt daar dan al direct rekening mee houden bij het schrijven van het ondernemingsplan. Het gaat uiteindelijk om het gemiddeld rendement van een producent farmaceutische producten en de mogelijkheid de onderliggende kosten omzet structuur te verbeteren danwel te handhaven. In de sectie Cijfers op de website kunt u meer informatie vinden over de gemiddelde beeld van de winst en verliesrekening voor de bedrijfstak 212 Farmaceutische productenindustrie. Deze informatie wordt vaak gebruikt als benchmark in het financieel plan als onderdeel van het ondernemingsplan. Klik hier om de branche informatie voor farmaceutische productenindustrie te bekijken.

Download Gratis Word Ondernemingsplan template en/of bestel kosteninformatie producent farmaceutische producten

ondernemingsplan-gratis


Maak ook gebruik van de laatste cijfers en trendinformatie (5 jaar trend) voor een beter financieel inzicht. Download dan de template met daarin de bedrijfstak informatie over de gemiddelde kosten en winst van meer dan 300 sectoren. Zo kunt u uw financieel plan beter maken en onderbouwen. Bestel en download hier.

Nuttige links

Andere documenten


Gemiddelde winst producent farmaceutische producten?

Inzicht in de kosten en winst in uw branche is van groot belang als u een onderneming wilt starten. Zo voorkomt u onaagename verrassingen en bent u beter voorbereid. U vindt de informatie in de voordelig geprijsde Excel bedrijfstakdatabase.
Naast de cijfers voor producent farmaceutische producten bevat deze Excel applicatie vrijwel alle andere bedrijfstakken.