Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

220 BEDRIJVEN
KW2 2024
14.14% WINST (% OMZET)
2018
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) (SBI code: 21.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

De branche vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) valt onder de sector vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2018. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) in 2018 zijn respectievelijk: Kosten omzet (44.5%), Personeel (20.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (7.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen).
start vergelijking

Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) Trends

De farmaceutische productie-industrie ondergaat momenteel een snelle verandering, gedreven door de constante behoefte aan technologische innovatie en verbetering in de productiemethoden. Er zijn een aantal trends die de industrie bepalen, zoals de verlaging van de kosten, het behouden van kwaliteit, het verhogen van de efficiëntie, en het begrijpen van principes van lean manufacturing. Daarnaast wordt de regelgeving steeds strenger; ondernemers moeten zorgvuldig worden beoordeeld voordat ze kunnen voldoen aan de eisen van de autoriteiten. Zij moeten ook investeren in kwantitatieve technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie en machine learning, om bij te blijven met de ontwikkelingen in de industrie.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) tussen 2009 en 2018 is gedaald met 1.23% procentpunt naar 14.14%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) gemiddeld een bruto marge van 55.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 17.9% naar 14.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2015 2016 2017 2018 2023
Netto omzet 98.1% 96.1% 97.6% 98.1%
Overige opbrengsten 1.9% 3.9% 2.4% 1.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 43.7% 41.6% 41.5% 44.5%
Bruto marge 56.3% 58.4% 58.5% 55.5%
  - Bruto Loon   11.4%   11.9%   11.9%   12.6%
  - Sociale lasten   1.6%   1.6%   1.6%   1.8%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.4%   1.4%   1.3%
  - Overig   2.9%   4.3%   4.8%   5.0%
Personeelkosten Totaal 17.4% 19.2% 19.7% 20.8%
Verkoopkosten 1.9% 1.6% 1.4% 1.7%
Huisvestingskosten 1.4% 1.5% 1.6% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 1.4% 1.3% 1.3% 1.1%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
Afschrijvingen 2.8% 2.6% 2.7% 3.2%
Overige diensten 5.0% 4.5% 4.9% 4.4%
Overige bedrijfskosten 7.8% 8.3% 8.0% 7.5%
Bedrijfsresultaat 17.4% 18.2% 17.9% 14.1%

Laatste cijfers vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 85 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 220.