Uw bedrijf promoten met duurzaamheidsclaims

Voorkom onterechte claims en mitigeer de risico's van greenwashing.

Risico's van misleidende duurzaamheidsclaims

Duurzaamheid is een cruciaal element in een moderne bedrijfsvoering, maar het komt met eigen uitdagingen, waaronder de risico's van misleidende duurzaamheidsclaims, ook wel 'greenwashing' genoemd. In dit artikel leest u hoe bedrijven dit kunnen vermijden door zich te houden aan Nederlandse en Europese regelgeving.

Wat zijn duurzaamsheidsclaims?

Duurzaamsheidsclaims zijn beweringen over de milieu- of sociale voordelen van een product of service. Deze kunnen variëren van "100% herbruikbaar" tot "draagt bij aan waterbesparing" en moeten niet alleen correct zijn, maar ook onderbouwd en controleerbaar.

Juridische context

In Nederland en Europa zijn er strikte regels voor het maken van duurzaamsheidsclaims. Deze moeten voldoen aan de Wet oneerlijke handelspraktijken en de Milieu Reclame Code. Claims moeten:

  • Juist en niet misleidend zijn.
  • Ondersteund worden door voldoende bewijs.
  • Duidelijk en begrijpelijk zijn voor de consument.

Veelvoorkomende fouten

Misleiding kan voorkomen wanneer bedrijven de milieuvoordelen van hun producten overschatten, niet specifiek genoeg zijn, of niet genoeg bewijs hebben om hun claims te ondersteunen.

Belang van transparantie

Transparantie is essentieel, niet alleen om aan wettelijke eisen te voldoen, maar ook om vertrouwen op te bouwen bij consumenten. Bedrijven die open zijn over hun duurzaamheidsinspanningen zien vaak een positievere respons van de markt.

Risico's van misleiding

Misleiding door onjuiste duurzaamheidsclaims kan leiden tot consumentenwantrouwen, juridische gevolgen zoals boetes, en kan zelfs de reputatie van het merk schaden.

Effectieve duurzaamheidscommunicatie

Effectieve communicatie over duurzaamheid omvat het specifiek en meetbaar vormgeven van de duurzaamheidsclaims, transparant rapporteren, en deze waar nodig aanpassen.

Voorbeelden correcte claims

Eerlijke duurzaamsheidsclaims zijn bijvoorbeeld "Dit product is gemaakt van 100% gerecyclede materialen, gecertificeerd door [onafhankelijke partij]" of "Dit product bespaart gemiddeld 10% meer water dan standaardmodellen, volgens [specifieke studie]".

Implementeer een compliance-strategie

Het ontwikkelen van een compliance-strategie is essentieel om het risico van misleidende duurzaamsheidsclaims te minimaliseren. Dit omvat:

  • Regelmatige training van marketingteams over relevante regelgeving.
  • Instellen van controlemechanismen om de nauwkeurigheid van de informatie te waarborgen.
  • Samenwerken met certificeringsinstanties voor een sterker bewijs van de claims.

5 Vuistregels van de ACM voor eerlijke duurzaamheidsclaims

Leden melden zich hier aan om verder te lezen...

bedrijfstakinformatie excel

Maak gebruik van onze ondernemerstools en de laatste branche-informatie


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang