Branchecijfers Zetmeelindustrie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van zetmeelindustrie.

Branchecijfers exploitatie zetmeelindustrie: het nut van sector informatie.

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor zetmeelindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector zetmeelindustrie worden verzameld door het CBS.
Deze bedrijfstak behoort tot de sector Meelindustrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat zetmeelindustrie: 4%

Als eerste valt op dat in de sector zetmeelindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 4 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 4 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 96% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 61%. U kunt de sector zetmeelindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie zetmeelindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector zetmeelindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

brancheEr is sprake van een negatieve trend (lineair) in het gemiddelde bedrijfsresultaat in de sector zetmeelindustrie. In de grafiek onder kunt u het gemiddelde bedrijfsresultaat van de sector zetmeelindustrie zien.

branche

Tabel sector cijfers Zetmeelindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Zetmeelindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100 %
Inkoopkosten Omzet
061 %
Bruto marge
039 %
Personeelskosten
011 %
Afschrijvingen
003 %
Overig ingekochte diensten
006 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
002 %
Huisvestingskosten
001 %
Energiekosten
007 %
Kosten Communicatie
000 %
Overige Kosten
003 %
Verkoopkosten
000 %
Vervoerskosten
000 %
Bedrijfsresultaat
004 %