Brancheinformatie en cijfers aardolieraffinage

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

25 BEDRIJVEN
KW2 2024
0.82% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Aardolieraffinage
KW1 2024

Branchecijfers aardolieraffinage

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche aardolieraffinage (SBI code: 19.20.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche aardolieverwerking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten aardolieraffinage

De branche aardolieraffinage valt onder de sector aardolieverwerking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche aardolieraffinage in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (90.8%), Kosten energieverbruik (2.1%) en Personeel (1.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor aardolieraffinage.
start vergelijking

Aardolieraffinage Trends

Aardolieraffinage is een dynamische bedrijfstak die constant onderhevig is aan veranderingen. Door de groeiende technologische mogelijkheden, waardoor de olie meer naar het milieuvriendelijke, minder schadelijke voorkomen bewerkt kan worden, stijgt de efficiëntie. Daarnaast is de vraag in onze samenleving naar clean fuel (brandbare stof) en gas sterk toegenomen, waardoor bedrijven de productie van deze producten moeten oppakken of vergroten om aan de vraag te voldoen. Een andere belangrijke ontwikkeling is om energie en waterverbruik verder terug te dringen, waardoor het rendement stijgt. De kostprijs van aardolieproducten is ook sterk afgenomen, waardoor bedrijven winstgevender kunnen zijn. Ondernemers moeten daarom deze trends in de gaten houden om mee te blijven gaan met de veranderende markt.

Bedrijfsresultaat aardolieraffinage

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche aardolieraffinage tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.11% procentpunt naar 0.82%. Hierbij wordt in de branche aardolieraffinage gemiddeld een bruto marge van 9.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van -0.0% naar 0.8%.

Kosten per categorie branche aardolieraffinage
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.3% 99.6% 100.0% 99.5%
Overige opbrengsten 0.7% 0.4% 0.0% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 87.8% 88.6% 91.4% 90.8%
Bruto marge 12.2% 11.4% 8.6% 9.2%
  - Bruto Loon   1.6%   1.5%   1.2%   1.3%
  - Sociale lasten   0.1%   0.1%   0.1%   0.1%
  - Pensioenpremies   0.0%   -0.0%   0.4%   0.3%
  - Overig   0.3%   0.3%   0.3%   0.3%
Personeelkosten Totaal 2.0% 1.9% 2.0% 1.9%
Verkoopkosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Huisvestingskosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.4% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 1.9% 2.3% 2.5% 2.1%
Vervoermiddelen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 1.7% 1.5% 1.2% 1.7%
Overige diensten 0.4% 0.3% 0.2% 0.3%
Overige bedrijfskosten 2.8% 2.6% 1.9% 1.5%
Bedrijfsresultaat 2.3% 2.0% -0.0% 0.8%

Laatste cijfers aardolieraffinage en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief aardolieraffinage
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat aardolieraffinage

Trend aantal bedrijven aardolieraffinage

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven aardolieraffinage geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 25.