Brancheinformatie en cijfers advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

145.920 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
19.90% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
26.21% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (SBI code: 70.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

De branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering valt onder de sector holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering zijn respectievelijk: Personeel (34.5%), Kosten omzet (20.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.
start vergelijking

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering Trends

De bedrijfstak 'Managementadviesbureau' heeft een veranderende markt meegemaakt waar ondernemers mee moeten omgaan. Dit wordt duidelijk door de steeds minder tijd die cliënten hebben door een groter druk op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag naar bewezen competentie, kortom steeds meer vakmanschap dat verwacht wordt, en de veranderingen met betrekking tot data privacy. Daarnaast is technologie de sleutel tot een toekomstgericht bedrijvenadvies, waarin ondernemers geavanceerde technieken gebruiken om kosten te verlagen en processen te versnellen. Met behulp van technologie kan recordhouding systematisch en automatisch worden gedigitaliseerd, waardoor bedrijven gebruik kunnen maken van technologie die unieke informatie levert. Kortom, techniek en digitalisering hebben een grote invloed op de bedrijfstak Managementadviesbureau. Om succesvol te blijven moeten ondernemers continu op de hoogte blijven van ontwikkelingen en innovaties die helpen hun dienstverlening te stroomlijnen.

Bedrijfsresultaat advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering tussen 2009 en 2017 is gestegen met 7.47% procentpunt naar 26.21%. Hierbij wordt in de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering gemiddeld een bruto marge van 79.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 25.2% naar 26.2%.

Kosten naar soort advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.3% 99.0% 98.8% 98.7%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.7% 1.0% 1.2% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 19.5% 19.1% 20.3% 20.2%
Bruto marge 80.5% 80.9% 79.7% 79.8%
  - Bruto Loon   27.9%   24.9%   25.9%   25.2%
  - Sociale lasten   9.0%   9.3%   9.3%   9.2%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.3%   1.4%   1.4%
  - Overig   3.8%   4.6%   4.4%   4.4%
Personeelkosten Totaal 36.9% 34.2% 35.3% 34.5%
Verkoopkosten 2.0% 1.9% 1.9% 1.9%
Huisvestingskosten 2.2% 1.9% 1.9% 2.0%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.6% 0.7%
Kosten energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 3.1% 2.9% 2.8% 2.8%
Communicatiekosten 1.0% 0.9% 0.8% 0.8%
Afschrijvingen 2.6% 1.7% 2.3% 2.4%
Kosten van overige diensten 1.9% 1.5% 1.6% 1.6%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 7.4% 6.7% 7.1% 6.8%
Bedrijfsresultaat 22.6% 28.2% 25.2% 26.2%

Trend bedrijfsresultaat advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Trend aantal bedrijven advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 93.320 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 145.920.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 150.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 50.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 12.2% hoger.

Trend omzet advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (indexcijfers)