Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

162.595 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.40% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
28.43% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
KW1 2024

Branchecijfers advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (SBI code: 70.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

De branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering valt onder de sector holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (35.0%), Kosten omzet (18.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.
start vergelijking

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering Trends

De bedrijfstak 'Managementadviesbureau' heeft een veranderende markt meegemaakt waar ondernemers mee moeten omgaan. Dit wordt duidelijk door de steeds minder tijd die cliënten hebben door een groter druk op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag naar bewezen competentie, kortom steeds meer vakmanschap dat verwacht wordt, en de veranderingen met betrekking tot data privacy. Daarnaast is technologie de sleutel tot een toekomstgericht bedrijvenadvies, waarin ondernemers geavanceerde technieken gebruiken om kosten te verlagen en processen te versnellen. Met behulp van technologie kan recordhouding systematisch en automatisch worden gedigitaliseerd, waardoor bedrijven gebruik kunnen maken van technologie die unieke informatie levert. Kortom, techniek en digitalisering hebben een grote invloed op de bedrijfstak Managementadviesbureau. Om succesvol te blijven moeten ondernemers continu op de hoogte blijven van ontwikkelingen en innovaties die helpen hun dienstverlening te stroomlijnen.

Bedrijfsresultaat advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering tussen 2009 en 2019 is gestegen met 9.69% procentpunt naar 28.43%. Hierbij wordt in de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering gemiddeld een bruto marge van 81.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 29.8% naar 28.4%.

Kosten per categorie branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.8% 98.7% 98.7% 98.6%
Overige opbrengsten 1.2% 1.3% 1.3% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 20.3% 20.2% 19.2% 18.2%
Bruto marge 79.7% 79.8% 80.8% 81.8%
  - Bruto Loon   25.9%   25.2%   24.4%   25.7%
  - Sociale lasten   3.5%   3.5%   3.4%   3.6%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.4%   1.1%   1.2%
  - Overig   4.4%   4.4%   4.1%   4.5%
Personeelkosten Totaal 35.3% 34.5% 33.1% 35.0%
Verkoopkosten 1.9% 1.9% 1.9% 2.0%
Huisvestingskosten 1.9% 2.0% 1.9% 2.0%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 2.8% 2.8% 3.0% 2.9%
Communicatiekosten 0.8% 0.8% 0.7% 0.7%
Afschrijvingen 2.3% 2.4% 1.6% 1.6%
Overige diensten 1.6% 1.6% 1.6% 1.7%
Overige bedrijfskosten 7.1% 6.8% 6.3% 6.7%
Bedrijfsresultaat 25.2% 26.2% 29.8% 28.4%

Maak gebruik van cijfers alle sectoren, tools en informatie voor management- en bedrijfsvoeringsadviseurs

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Trend aantal bedrijven advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 106.710 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 162.595.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 196.6. Dat betekent dat de omzet in 2023 96.6% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 10.7% hoger.

Trend omzet advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (indexcijfers)