Brancheinformatie en cijfers advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

159.315 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
12.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
26.21% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
KW02 - 2023

Branchecijfers advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (SBI code: 70.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

De branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering valt onder de sector holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering zijn respectievelijk: Personeel (34.5%), Kosten omzet (20.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.
start vergelijking

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering Trends

De bedrijfstak 'Managementadviesbureau' heeft een veranderende markt meegemaakt waar ondernemers mee moeten omgaan. Dit wordt duidelijk door de steeds minder tijd die cliënten hebben door een groter druk op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag naar bewezen competentie, kortom steeds meer vakmanschap dat verwacht wordt, en de veranderingen met betrekking tot data privacy. Daarnaast is technologie de sleutel tot een toekomstgericht bedrijvenadvies, waarin ondernemers geavanceerde technieken gebruiken om kosten te verlagen en processen te versnellen. Met behulp van technologie kan recordhouding systematisch en automatisch worden gedigitaliseerd, waardoor bedrijven gebruik kunnen maken van technologie die unieke informatie levert. Kortom, techniek en digitalisering hebben een grote invloed op de bedrijfstak Managementadviesbureau. Om succesvol te blijven moeten ondernemers continu op de hoogte blijven van ontwikkelingen en innovaties die helpen hun dienstverlening te stroomlijnen.

Bedrijfsresultaat advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering tussen 2009 en 2017 is gestegen met 7.47% procentpunt naar 26.21%. Hierbij wordt in de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering gemiddeld een bruto marge van 79.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 25.2% naar 26.2%.

Kosten per categorie branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.3% 99.0% 98.8% 98.7%
Overige opbrengsten 1.7% 1.0% 1.2% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 19.5% 19.1% 20.3% 20.2%
Bruto marge 80.5% 80.9% 79.7% 79.8%
  - Bruto Loon   27.9%   24.9%   25.9%   25.2%
  - Sociale lasten   3.3%   3.4%   3.5%   3.5%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.3%   1.4%   1.4%
  - Overig   3.8%   4.6%   4.4%   4.4%
Personeelkosten Totaal 36.9% 34.2% 35.3% 34.5%
Verkoopkosten 2.0% 1.9% 1.9% 1.9%
Huisvestingskosten 2.2% 1.9% 1.9% 2.0%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.6% 0.7%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 3.1% 2.9% 2.8% 2.8%
Communicatiekosten 1.0% 0.9% 0.8% 0.8%
Afschrijvingen 2.6% 1.7% 2.3% 2.4%
Overige diensten 1.9% 1.5% 1.6% 1.6%
Overige bedrijfskosten 7.4% 6.7% 7.1% 6.8%
Bedrijfsresultaat 22.6% 28.2% 25.2% 26.2%

Laatste cijfers advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Trend aantal bedrijven advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 106.715 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 159.315.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 177. Dat betekent dat de omzet in 2022 77% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 18% hoger.

Trend omzet advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (indexcijfers)