Branchecijfers Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 22.58% in 2014 naar 28.17% in 2015

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (702)

Branchecijfers Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 127.1 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 27.1% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 6.63% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

De branche Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering valt onder de sector Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 22.58% in 2014 naar 28.17% in 2015.Laatst beschikbare cijfers advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (34.2%) gevolgd door 'Kosten omzet' (19.1%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (6.7%). De gemiddelde winstmarge Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering is 80.88%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 28.17% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 19.12%
Bruto Marge 80.88%
Personeel 34.21%
Verkoopkosten 1.92%
Huisvestingskosten 1.91%
Kosten apparatuur en inventaris 0.71%
Kosten energieverbruik 0.22%
Kosten vervoermiddelen 2.94%
Communicatiekosten 0.89%
Afschrijvingen 1.67%
Kosten van overige diensten 1.50%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.75%
Bedrijfsresultaat 28.17%

Branchecijfers Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.