Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers afvalwaterinzameling en -behandeling

135 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.900 VACATURES SECTOR
Afvalwaterinzameling en -behandeling
KW1 2024

Branchecijfers afvalwaterinzameling en -behandeling

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche afvalwaterinzameling en -behandeling (SBI code: 37.0). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder afvalwaterinzameling en -behandeling (SBI code: 37).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche afvalwaterinzameling en -behandeling (SBI code: 37).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Afvalwaterinzameling en -behandeling (37) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Afvalwaterinzameling en -behandeling Trends

De afvalwaterinzameling en -behandeling is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Niet alleen moet er rekening worden gehouden met de milieuwetgeving, er ontstaan ook steeds meer technische eisen, bijvoorbeeld met betrekking tot het monitoren van het afvalwater en het doseren van schoonmaakmiddelen. Ook wordt de strijd tegen plastic verzakking steeds belangrijker, de nieuwste technologieën worden gebruikt om dit tegen te gaan. Ook het recyclen en hergebruiken van verontreinigd afvalwater verdient steeds meer aandacht. Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven op de hoogte zijn van de nieuwste trends, zoals data-analyse en digitalisering, om op de best mogelijke manier te kunnen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen.

Trend aantal bedrijven afvalwaterinzameling en -behandeling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven afvalwaterinzameling en -behandeling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 135.