Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers colportage

1.435 BEDRIJVEN
KW2 2024
74.900 VACATURES SECTOR
Colportage
KW1 2024

Branchecijfers colportage

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche colportage (SBI code: 47.99.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen (SBI code: 47.99).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen (SBI code: 47.99).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen (47.99) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Colportage Trends

De bedrijfstak colportage is voornamelijk gericht op het wegbrengen van items zoals posters, kranten en folders. Er is een trend waarneembaar dat steeds meer bedrijven een afweging maken om colportage te combineren of vervangen door andere manieren van distributie. Mensen zoeken steeds meer manieren om op een snelle en efficiënte manier items te distribueren, waardoor colportage wordt vervangen door internettransacties, DC's (Distribution Centers) en/of e-commerce. Ondernemers op dit gebied moeten zich aanpassen aan deze veranderingen, waardoor ze een breder scala aan implementatie- en leveringsmogelijkheden moeten bieden. Daarnaast moeten ze ook voldoen aan strenge milieu-eisen vanwege de gunstiger energie-efficiëntie.

Trend aantal bedrijven colportage

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven colportage geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.105 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.435.