Brancheinformatie en cijfers colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

6.490 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
12.02% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
KW02 - 2023

Branchecijfers colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen (SBI code: 47.99). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel niet via winkel of markt (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

De branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen valt onder de sector detailhandel niet via winkel of markt. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen zijn respectievelijk: Kosten omzet (62.7%), Personeel (9.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen.
start vergelijking

Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen Trends

De bedrijfstak colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen is over de afgelopen decennia door tal van ontwikkelingen beïnvloed. Zo is er door de jaren heen toegevoegde waarde gezocht in producten, heeft de e-commerce een grote voet aan de grond gekregen waardoor het verkeer van en naar winkels toenam en zijn er meer mogelijkheden gekomen om producten op de markt te presenteren. Om succesvol te kunnen blijven in deze branche is het daarom belangrijk om up-to-date te blijven, mee te gaan met de laatste trends en ontwikkelingen en vooral rekening te houden met de veranderende klantbehoeften.

Bedrijfsresultaat colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen tussen 2015 en 2017 is gestegen met 0.29% procentpunt naar 12.02%. Hierbij wordt in de branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen gemiddeld een bruto marge van 37.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.7% naar 12.0%.

Kosten per categorie branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.5% 98.7% 98.9%
Overige opbrengsten 1.5% 1.3% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 62.0% 63.3% 62.7%
Bruto marge NB 38.0% 36.7% 37.3%
  - Bruto Loon   0.0%   7.5%   6.7%   6.6%
  - Sociale lasten   0.0%   1.3%   1.2%   1.0%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.5%   0.5%   0.6%
  - Overig   0.0%   1.2%   1.3%   1.3%
Personeelkosten Totaal 10.4% 9.7% 9.6%
Verkoopkosten 2.7% 2.9% 2.7%
Huisvestingskosten 2.8% 2.5% 2.7%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.6%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 2.2% 2.3% 2.2%
Communicatiekosten 0.6% 0.6% 0.6%
Afschrijvingen 1.8% 1.8% 1.7%
Overige diensten 1.2% 1.1% 1.3%
Overige bedrijfskosten 3.4% 3.0% 3.2%
Bedrijfsresultaat 11.7% 11.7% 12.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

Trend aantal bedrijven colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 755 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 6.490.