Brancheinformatie en cijfers colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

6.540 BEDRIJVEN
KW2 2024
12.87% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
KW1 2024

Branchecijfers colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen (SBI code: 47.99). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel niet via winkel of markt (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

De branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen valt onder de sector detailhandel niet via winkel of markt. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (60.2%), Personeel (11.3%) en Huisvestingskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen.
start vergelijking

Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen Trends

De bedrijfstak colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen is over de afgelopen decennia door tal van ontwikkelingen beïnvloed. Zo is er door de jaren heen toegevoegde waarde gezocht in producten, heeft de e-commerce een grote voet aan de grond gekregen waardoor het verkeer van en naar winkels toenam en zijn er meer mogelijkheden gekomen om producten op de markt te presenteren. Om succesvol te kunnen blijven in deze branche is het daarom belangrijk om up-to-date te blijven, mee te gaan met de laatste trends en ontwikkelingen en vooral rekening te houden met de veranderende klantbehoeften.

Bedrijfsresultaat colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen tussen 2015 en 2019 is gestegen met 1.13% procentpunt naar 12.87%. Hierbij wordt in de branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen gemiddeld een bruto marge van 39.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 13.8% naar 12.9%.

Kosten per categorie branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.7% 98.9% 99.2% 99.4%
Overige opbrengsten 1.3% 1.1% 0.8% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 63.3% 62.7% 61.8% 60.2%
Bruto marge 36.7% 37.3% 38.2% 39.8%
  - Bruto Loon   6.7%   6.6%   6.7%   8.1%
  - Sociale lasten   1.2%   1.0%   1.5%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.6%   0.5%   0.5%
  - Overig   1.3%   1.3%   1.2%   1.0%
Personeelkosten Totaal 9.7% 9.6% 9.9% 11.3%
Verkoopkosten 2.9% 2.7% 1.9% 2.1%
Huisvestingskosten 2.5% 2.7% 2.7% 3.1%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.8% 1.0%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.7% 0.9%
Vervoermiddelen 2.3% 2.2% 2.2% 2.3%
Communicatiekosten 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%
Afschrijvingen 1.8% 1.7% 1.6% 1.7%
Overige diensten 1.1% 1.3% 1.4% 1.0%
Overige bedrijfskosten 3.0% 3.2% 2.6% 2.9%
Bedrijfsresultaat 11.7% 12.0% 13.8% 12.9%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen?

Versterk uw inzicht in de branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

Trend aantal bedrijven colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 755 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 6.540.