Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers detailhandel via overige distributievormen

4.335 BEDRIJVEN
KW2 2024
74.900 VACATURES SECTOR
Detailhandel via overige distributievormen
KW1 2024

Branchecijfers detailhandel via overige distributievormen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche detailhandel via overige distributievormen (SBI code: 47.99.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen (SBI code: 47.99).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen (SBI code: 47.99).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen (47.99) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Detailhandel via overige distributievormen Trends

De afgelopen jaren is er binnen de bedrijfstak detailhandel via overige distributievormen veel veranderd. Kopers door het hele land stellen steeds hogere eisen aan hun online winkelervaringen. Daarom moeten ondernemers zich richten op het verbeteren van hun technologie, service en marketing om hun concurrentie voor te blijven. Kopers eisen ook meer persoonlijke service en kwaliteit. Ondernemers moeten daarom een hoog serviceniveau aanbieden. Daarnaast is omzetgroei via cross- en upselling tegenwoordig erg belangrijk, dus ondernemers moeten ook hierin investeringen doen.

Trend aantal bedrijven detailhandel via overige distributievormen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven detailhandel via overige distributievormen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 215 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 4.335.