Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor de luchtvaart

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

550 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
23.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.40% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Dienstverlening voor de luchtvaart
KW02 - 2023

Branchecijfers dienstverlening voor de luchtvaart

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor de luchtvaart (SBI code: 52.23). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor de luchtvaart

De branche dienstverlening voor de luchtvaart valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor de luchtvaart zijn respectievelijk: Personeel (30.9%), Kosten omzet (24.1%) en Afschrijvingen (13.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor de luchtvaart.
start vergelijking

Dienstverlening voor de luchtvaart Trends

De bedrijfstak van dienstverlening voor de luchtvaart ondergaat de laatste jaren een aantal verschuivingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Het is belangrijk om mee te blijven bewegen met de laatste trends, nieuwe trends en technologische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, connectiviteit en cyberveiligheid. Daarnaast is het ook belangrijk om starheid in de bemanning te vermijden door middel van veelzijdige opleidingen. Verder is het van grote invloed om diensten aan te bieden om de competitiviteit van de luchtvaartindustrie verder te vergroten. Deze allemaal zijn belangrijke factoren waar ondernemers rekening mee moeten houden in de bedrijfstak van dienstverlening voor de luchtvaart.

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor de luchtvaart

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlening voor de luchtvaart tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.22% procentpunt naar 11.40%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor de luchtvaart gemiddeld een bruto marge van 75.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.9% naar 11.4%.

Kosten per categorie branche dienstverlening voor de luchtvaart
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.3% 98.3% 98.7% 97.5%
Overige opbrengsten 1.7% 1.7% 1.3% 2.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 21.9% 21.0% 21.5% 24.1%
Bruto marge 78.1% 79.0% 78.5% 75.9%
  - Bruto Loon   18.3%   19.3%   19.8%   19.2%
  - Sociale lasten   2.1%   2.3%   2.2%   2.5%
  - Pensioenpremies   2.6%   2.5%   2.1%   2.5%
  - Overig   3.1%   4.2%   5.9%   6.6%
Personeelkosten Totaal 26.2% 28.3% 30.0% 30.9%
Verkoopkosten 1.6% 1.5% 1.7% 1.4%
Huisvestingskosten 8.7% 8.8% 8.7% 8.7%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.5% 0.5% 0.6%
Energieverbruik 1.2% 1.1% 1.0% 0.9%
Vervoermiddelen 0.5% 0.3% 0.4% 0.5%
Communicatiekosten 1.5% 1.6% 1.7% 1.6%
Afschrijvingen 13.5% 13.4% 13.4% 13.8%
Overige diensten 2.6% 2.9% 3.4% 3.7%
Overige bedrijfskosten 2.5% 2.7% 2.8% 2.6%
Bedrijfsresultaat 19.5% 18.0% 14.9% 11.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht dienstverlening voor de luchtvaart

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief dienstverlening voor de luchtvaart
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor de luchtvaart

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor de luchtvaart

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor de luchtvaart geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 470 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 550.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche dienstverlening voor de luchtvaart aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 103. Dat betekent dat de omzet in 2022 3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 85% hoger.

Trend omzet dienstverlening voor de luchtvaart (indexcijfers)