Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor de luchtvaart

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

590 BEDRIJVEN
KW2 2024
22.90% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.87% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Dienstverlening voor de luchtvaart
KW1 2024

Branchecijfers dienstverlening voor de luchtvaart

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor de luchtvaart (SBI code: 52.23). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor de luchtvaart

De branche dienstverlening voor de luchtvaart valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor de luchtvaart in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (34.2%), Kosten omzet (22.0%) en Afschrijvingen (14.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor de luchtvaart.
start vergelijking

Dienstverlening voor de luchtvaart Trends

De bedrijfstak van dienstverlening voor de luchtvaart ondergaat de laatste jaren een aantal verschuivingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Het is belangrijk om mee te blijven bewegen met de laatste trends, nieuwe trends en technologische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, connectiviteit en cyberveiligheid. Daarnaast is het ook belangrijk om starheid in de bemanning te vermijden door middel van veelzijdige opleidingen. Verder is het van grote invloed om diensten aan te bieden om de competitiviteit van de luchtvaartindustrie verder te vergroten. Deze allemaal zijn belangrijke factoren waar ondernemers rekening mee moeten houden in de bedrijfstak van dienstverlening voor de luchtvaart.

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor de luchtvaart

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlening voor de luchtvaart tussen 2009 en 2019 is gedaald met 2.31% procentpunt naar 6.87%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor de luchtvaart gemiddeld een bruto marge van 78.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.0% naar 6.9%.

Kosten per categorie branche dienstverlening voor de luchtvaart
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.7% 97.5% 96.8% 96.7%
Overige opbrengsten 1.3% 2.5% 3.2% 3.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 21.5% 24.1% 22.8% 22.0%
Bruto marge 78.5% 75.9% 77.2% 78.0%
  - Bruto Loon   19.8%   19.2%   20.5%   21.3%
  - Sociale lasten   2.2%   2.5%   2.6%   2.6%
  - Pensioenpremies   2.1%   2.5%   2.5%   2.7%
  - Overig   5.9%   6.6%   7.7%   7.5%
Personeelkosten Totaal 30.0% 30.9% 33.3% 34.2%
Verkoopkosten 1.7% 1.4% 1.4% 1.1%
Huisvestingskosten 8.7% 8.7% 8.8% 9.4%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.6% 0.3% 0.2%
Energieverbruik 1.0% 0.9% 1.1% 1.2%
Vervoermiddelen 0.4% 0.5% 0.8% 0.7%
Communicatiekosten 1.7% 1.6% 1.8% 1.7%
Afschrijvingen 13.4% 13.8% 13.8% 14.5%
Overige diensten 3.4% 3.7% 3.9% 4.1%
Overige bedrijfskosten 2.8% 2.6% 3.3% 4.0%
Bedrijfsresultaat 14.9% 11.4% 9.0% 6.9%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor de luchtvaart, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder dienstverlening voor de luchtvaart
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor de luchtvaart

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor de luchtvaart

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor de luchtvaart geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 470 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 590.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche dienstverlening voor de luchtvaart aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 126.8. Dat betekent dat de omzet in 2023 26.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 22.7% hoger.

Trend omzet dienstverlening voor de luchtvaart (indexcijfers)