Brancheinformatie en cijfers educatie

680 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
14.000 VACATURES SECTOR
Educatie
KW02 - 2023

Branchecijfers educatie

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche educatie (SBI code: 85.32.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder middelbaar beroepsonderwijs en educatie (SBI code: 85.32).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche middelbaar beroepsonderwijs en educatie (SBI code: 85.32).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (85.32) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Educatie Trends

De educatie branche staat sterk in beweging, vanwege de steeds veranderende behoeften en verwachtingen van studenten. Onderwijs wordt steeds meer gepersonaliseerd, waardoor organisaties hun manier van onderwijzen moeten aanpassen. Technologisering speelt hierbij een belangrijke rol. Tevens ontstaan er steeds meer samenwerkingsverbanden tussen verschillende onderwijsinstellingen om grote projecten te realiseren. Ook het internationale landschap van het onderwijs verandert continu: steeds meer studenten kiezen ervoor om aan internationale opleidingen of buitenlandse universiteiten deel te nemen.

Trend aantal bedrijven educatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven educatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 620 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 680.