Brancheinformatie en cijfers middelbaar beroepsonderwijs en educatie

910 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven middelbaar beroepsonderwijs en educatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven middelbaar beroepsonderwijs en educatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 560 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 910.