Brancheinformatie en cijfers fokken en houden van runderen (geen melkvee)

3.350 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Branchecijfers fokken en houden van runderen (geen melkvee)

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche fokken en houden van runderen (geen melkvee) (SBI code: 01.42). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder fokken en houden van dieren (SBI code: 01.4).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche fokken en houden van dieren (SBI code: 01.4).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Fokken en houden van dieren (01.4) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Fokken en houden van runderen (geen melkvee) Trends

De bedrijfstak fokken en houden van runderen is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Door technologische innovatie is de veestapel productiever en gezonder geworden. Ook kan er tegenwoordig alleen al met een laptop door middel van fokwaarden uitgeroepen worden wie de sterkste veestapel heeft, en welke factoren verbeteringen vereisen. Daarbij hebben ondernemers ook te maken met allerlei wet- en regelgeving en nieuwe voorschriften voor het welzijn van vee. Het asociale transport binnen de Europese Unie is afgenomen en landen buiten de EU stellen strenge eisen. Ook is duurzaamheid in de hele voedselketen steeds belangrijker, bijvoorbeeld doordat steeds meer diervriendelijke producten op de markt komen. Kortom, ondernemers in de fok- en houdsector moeten in contact staan met de laatste ontwikkelingen om mee te gaan met de steeds veranderende behoeften van de maatschappij.

Trend aantal bedrijven fokken en houden van runderen (geen melkvee)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven fokken en houden van runderen (geen melkvee) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 1.545 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 3.350.