Branchecijfers Groothandel in bloemen en planten

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 3.45% in 2014 naar 3.39% in 2015

Groothandel in bloemen en planten (4622)

Branchecijfers Groothandel in bloemen en planten: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Groothandel in bloemen en planten aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 123.9 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 23.9% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 1.98% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Groothandel in bloemen en planten

De branche Groothandel in bloemen en planten valt onder de sector Groothandel in landbouwproducten en levende dieren. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Groothandel in bloemen en planten: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Groothandel in bloemen en planten. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 3.45% in 2014 naar 3.39% in 2015.Laatst beschikbare cijfers groothandel in bloemen en planten

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast groothandel in bloemen en planten bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Groothandel in bloemen en planten: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Groothandel in bloemen en planten wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (78.1%) gevolgd door 'Personeel' (9.4%) en daarna 'Kosten van overige diensten' (2.0%). De gemiddelde winstmarge Groothandel in bloemen en planten is 21.89%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 3.39% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 78.11%
Bruto Marge 21.89%
Personeel 9.36%
Verkoopkosten 1.17%
Huisvestingskosten 1.53%
Kosten apparatuur en inventaris 0.24%
Kosten energieverbruik 0.36%
Kosten vervoermiddelen 1.05%
Communicatiekosten 0.21%
Afschrijvingen 0.96%
Kosten van overige diensten 2.03%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.58%
Bedrijfsresultaat 3.39%

Branchecijfers Groothandel in bloemen en planten in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Groothandel in bloemen en planten

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Groothandel in bloemen en planten. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Groothandel in bloemen en planten
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.