Brancheinformatie en cijfers groothandel in bloemen en planten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.565 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.54% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in bloemen en planten
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in bloemen en planten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in bloemen en planten (SBI code: 46.22). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in bloemen en planten

De branche groothandel in bloemen en planten valt onder de sector groothandel in landbouwproducten en levende dieren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in bloemen en planten zijn respectievelijk: Kosten omzet (79.5%), Personeel (8.8%) en Kosten van overige diensten (2.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in bloemen en planten.
start vergelijking

Groothandel in bloemen en planten Trends

De bedrijfstak Groothandel Bloemen en Planten (46.22) ontwikkelt zich momenteel erg snel door de toenemende vraag naar ecologische oplossingen in de tuinbouw. Door de komst van duurzame producten en technologieën, zoals bijvoorbeeld milieuvriendelijke verpakkingen en de toepassing van data-analyse, is de concurrentiepositie van bedrijven binnen deze sector de afgelopen jaren sterk verbeterd. Daarnaast is er de afgelopen jaren veel aandacht gekomen voor de verkoop van bloemen en planten via online kanalen, wat ook een grote stap voorwaarts is. Tenslotte hebben veranderingen in het consumentengedrag en de steeds strenger wordende regelgeving binnen deze bedrijfstak ook gezorgd voor een ontwikkeling en aanpassing bij veel ondernemers. Deze ontwikkelingen betekenen dat ondernemers steeds meer moeten investeren in duurzame oplossingen, milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal en dat het belang van online verkoop steeds groter wordt.

Bedrijfsresultaat groothandel in bloemen en planten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in bloemen en planten tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.81% procentpunt naar 3.54%. Hierbij wordt in de branche groothandel in bloemen en planten gemiddeld een bruto marge van 20.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.9% naar 3.5%.

Kosten per categorie branche groothandel in bloemen en planten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.5% 99.5% 99.4% 99.5%
Overige opbrengsten 0.5% 0.5% 0.6% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 77.6% 78.1% 77.7% 79.5%
Bruto marge 22.4% 21.9% 22.3% 20.5%
  - Bruto Loon   6.6%   6.5%   6.0%   5.8%
  - Sociale lasten   1.1%   1.0%   1.0%   0.9%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.4%   0.4%
  - Overig   1.5%   1.4%   1.8%   1.8%
Personeelkosten Totaal 9.6% 9.4% 9.1% 8.8%
Verkoopkosten 1.2% 1.2% 1.1% 0.8%
Huisvestingskosten 1.6% 1.5% 1.4% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 1.0% 1.1% 1.0% 0.9%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 0.9% 1.0% 1.0% 0.9%
Overige diensten 2.1% 2.0% 2.5% 2.1%
Overige bedrijfskosten 1.6% 1.6% 1.4% 1.4%
Bedrijfsresultaat 3.4% 3.4% 3.9% 3.5%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in bloemen en planten

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in bloemen en planten
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in bloemen en planten

Trend aantal bedrijven groothandel in bloemen en planten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in bloemen en planten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 230 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.565.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in bloemen en planten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 133. Dat betekent dat de omzet in 2022 33% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet gelijk.

Trend omzet groothandel in bloemen en planten (indexcijfers)