Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in bloemen en planten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.545 BEDRIJVEN
KW2 2024
13.20% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.09% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in bloemen en planten
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in bloemen en planten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in bloemen en planten (SBI code: 46.22). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in bloemen en planten

De branche groothandel in bloemen en planten valt onder de sector groothandel in landbouwproducten en levende dieren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in bloemen en planten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (78.2%), Personeel (9.2%) en Kosten van overige diensten (2.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in bloemen en planten.
start vergelijking

Groothandel in bloemen en planten Trends

De bedrijfstak Groothandel Bloemen en Planten (46.22) ontwikkelt zich momenteel erg snel door de toenemende vraag naar ecologische oplossingen in de tuinbouw. Door de komst van duurzame producten en technologieën, zoals bijvoorbeeld milieuvriendelijke verpakkingen en de toepassing van data-analyse, is de concurrentiepositie van bedrijven binnen deze sector de afgelopen jaren sterk verbeterd. Daarnaast is er de afgelopen jaren veel aandacht gekomen voor de verkoop van bloemen en planten via online kanalen, wat ook een grote stap voorwaarts is. Tenslotte hebben veranderingen in het consumentengedrag en de steeds strenger wordende regelgeving binnen deze bedrijfstak ook gezorgd voor een ontwikkeling en aanpassing bij veel ondernemers. Deze ontwikkelingen betekenen dat ondernemers steeds meer moeten investeren in duurzame oplossingen, milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal en dat het belang van online verkoop steeds groter wordt.

Bedrijfsresultaat groothandel in bloemen en planten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in bloemen en planten tussen 2009 en 2019 is gedaald met 0.26% procentpunt naar 4.09%. Hierbij wordt in de branche groothandel in bloemen en planten gemiddeld een bruto marge van 21.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.0% naar 4.1%.

Kosten per categorie branche groothandel in bloemen en planten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.4% 99.5% 99.7% 99.8%
Overige opbrengsten 0.6% 0.5% 0.3% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 77.7% 79.5% 79.0% 78.2%
Bruto marge 22.3% 20.5% 21.0% 21.8%
  - Bruto Loon   6.0%   5.8%   5.9%   5.8%
  - Sociale lasten   1.0%   0.9%   1.0%   1.0%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.4%   0.3%
  - Overig   1.8%   1.8%   1.9%   2.0%
Personeelkosten Totaal 9.1% 8.8% 9.2% 9.2%
Verkoopkosten 1.1% 0.8% 0.9% 0.9%
Huisvestingskosten 1.4% 1.3% 1.3% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 1.0% 0.9% 0.8% 0.9%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 1.0% 0.9% 1.0% 1.0%
Overige diensten 2.5% 2.1% 2.7% 2.4%
Overige bedrijfskosten 1.4% 1.4% 1.3% 1.5%
Bedrijfsresultaat 3.9% 3.5% 3.0% 4.1%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in bloemen en planten, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in bloemen en planten
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in bloemen en planten

Trend aantal bedrijven groothandel in bloemen en planten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in bloemen en planten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 230 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.545.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in bloemen en planten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 138.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 38.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3.5% hoger.

Trend omzet groothandel in bloemen en planten (indexcijfers)