Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in chemische producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.100 BEDRIJVEN
KW2 2024
11.20% OMZETGROEI
KW3 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.48% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in chemische producten
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in chemische producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in chemische producten (SBI code: 46.75). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige gespecialiseerde groothandel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in chemische producten

De branche groothandel in chemische producten valt onder de sector overige gespecialiseerde groothandel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in chemische producten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (83.5%), Personeel (4.2%) en Kosten van overige diensten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in chemische producten.
start vergelijking

Groothandel in chemische producten Trends

De groothandel in chemische producten is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is meer vraag naar goederen en duurzame producten door technologische innovaties. Bedrijven moeten er rekening mee houden dat vanuit de goederenstromen minder waardevolle reststoffen ontstaan, waardoor de behoefte aan recycling vergrote is. Hier is kennis van chemie en verwerking van materiaal noodzakelijk. De concurrentie is groot omdat de chemische markt een internationaal karakter heeft en werkgelegenheid zijn van belang. Daarnaast is er steeds meer vraag naar bio-gebaseerde producten, waarvoor nieuwe materialen, machines en procédéstappen geïntroduceerd worden.

Bedrijfsresultaat groothandel in chemische producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in chemische producten tussen 2009 en 2019 is gestegen met 4.02% procentpunt naar 4.48%. Hierbij wordt in de branche groothandel in chemische producten gemiddeld een bruto marge van 16.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.4% naar 4.5%.

Kosten per categorie branche groothandel in chemische producten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.9% 99.2% 99.4% 99.2%
Overige opbrengsten 1.1% 0.8% 0.6% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 81.4% 82.1% 84.9% 83.5%
Bruto marge 18.6% 17.9% 15.1% 16.5%
  - Bruto Loon   2.7%   2.4%   2.7%   3.0%
  - Sociale lasten   0.4%   0.3%   0.4%   0.4%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.2%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.3%   0.3%   0.3%   0.5%
Personeelkosten Totaal 3.7% 3.2% 3.7% 4.2%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 0.9% 0.9%
Huisvestingskosten 0.3% 0.2% 0.3% 0.3%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.9% 0.6% 0.7% 0.9%
Overige diensten 3.3% 3.3% 2.8% 3.1%
Overige bedrijfskosten 2.7% 2.4% 1.8% 1.9%
Bedrijfsresultaat 6.1% 6.7% 4.4% 4.5%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in chemische producten, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in chemische producten
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in chemische producten

Trend aantal bedrijven groothandel in chemische producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in chemische producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 70 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.100.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in chemische producten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 123.5. Dat betekent dat de omzet in 2023 23.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 16.4% lager.

Trend omzet groothandel in chemische producten (indexcijfers)