Brancheinformatie en cijfers groothandel in chemische producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.110 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
11.00% OMZETGROEI
KW03 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.72% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in chemische producten
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in chemische producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in chemische producten (SBI code: 46.75). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige gespecialiseerde groothandel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in chemische producten

De branche groothandel in chemische producten valt onder de sector overige gespecialiseerde groothandel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in chemische producten zijn respectievelijk: Kosten omzet (82.1%), Kosten van overige diensten (3.3%) en Personeel (3.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in chemische producten.
start vergelijking

Groothandel in chemische producten Trends

De groothandel in chemische producten is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is meer vraag naar goederen en duurzame producten door technologische innovaties. Bedrijven moeten er rekening mee houden dat vanuit de goederenstromen minder waardevolle reststoffen ontstaan, waardoor de behoefte aan recycling vergrote is. Hier is kennis van chemie en verwerking van materiaal noodzakelijk. De concurrentie is groot omdat de chemische markt een internationaal karakter heeft en werkgelegenheid zijn van belang. Daarnaast is er steeds meer vraag naar bio-gebaseerde producten, waarvoor nieuwe materialen, machines en procédéstappen geïntroduceerd worden.

Bedrijfsresultaat groothandel in chemische producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in chemische producten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 6.26% procentpunt naar 6.72%. Hierbij wordt in de branche groothandel in chemische producten gemiddeld een bruto marge van 17.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.1% naar 6.7%.

Kosten per categorie branche groothandel in chemische producten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.8% 97.5% 98.9% 99.2%
Overige opbrengsten 1.2% 2.5% 1.1% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 84.5% 82.8% 81.4% 82.1%
Bruto marge 15.5% 17.2% 18.6% 17.9%
  - Bruto Loon   2.7%   2.8%   2.7%   2.4%
  - Sociale lasten   0.4%   0.4%   0.4%   0.3%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.3%   0.2%   0.2%
  - Overig   0.3%   0.3%   0.3%   0.3%
Personeelkosten Totaal 3.6% 3.7% 3.7% 3.2%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.7% 0.7% 0.9% 0.6%
Overige diensten 2.8% 3.1% 3.3% 3.3%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.6% 2.7% 2.4%
Bedrijfsresultaat 4.1% 5.3% 6.1% 6.7%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in chemische producten

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in chemische producten
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in chemische producten

Trend aantal bedrijven groothandel in chemische producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in chemische producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 65 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.110.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in chemische producten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 147. Dat betekent dat de omzet in 2022 47% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13% hoger.

Trend omzet groothandel in chemische producten (indexcijfers)