Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in metalen en metaalertsen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

855 BEDRIJVEN
KW2 2024
20.70% OMZETGROEI
KW2 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.98% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in metalen en metaalertsen
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in metalen en metaalertsen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in metalen en metaalertsen (SBI code: 46.72). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige gespecialiseerde groothandel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in metalen en metaalertsen

De branche groothandel in metalen en metaalertsen valt onder de sector overige gespecialiseerde groothandel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in metalen en metaalertsen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (82.5%), Personeel (7.3%) en Kosten van overige diensten (1.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in metalen en metaalertsen.
start vergelijking

Groothandel in metalen en metaalertsen Trends

De bedrijfstak Groothandel Metaal en Erts heeft de afgelopen jaren een aantal interessante veranderingen meegemaakt. Er is afgemonsterd dat er een toename is geweest in de verwachte vraag naar elektronische apparaten, als gevolg daarvan is de toename in de vraag naar grondstoffen gestegen. Door de grotere vraag naar metaal en erts is ook een toename in prijzen van de producten zichtbaar. Daardoor moeten ondernemers slim inspelen op de markt en trends om te kunnen profiteeren van deze veranderingen.

Bedrijfsresultaat groothandel in metalen en metaalertsen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in metalen en metaalertsen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.67% procentpunt naar 3.98%. Hierbij wordt in de branche groothandel in metalen en metaalertsen gemiddeld een bruto marge van 17.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.9% naar 4.0%.

Kosten per categorie branche groothandel in metalen en metaalertsen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.7% 99.6% 99.6%
Overige opbrengsten 0.4% 0.3% 0.4% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 82.5% 85.0% 82.5% 82.5%
Bruto marge 17.5% 15.0% 17.5% 17.5%
  - Bruto Loon   5.2%   4.2%   5.0%   5.1%
  - Sociale lasten   0.8%   0.6%   0.7%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.4%   0.5%   0.4%
  - Overig   0.8%   0.7%   0.8%   0.9%
Personeelkosten Totaal 7.3% 5.9% 7.1% 7.3%
Verkoopkosten 0.4% 0.3% 0.4% 0.4%
Huisvestingskosten 0.9% 0.7% 0.9% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.4% 0.3% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.8% 0.7% 0.9% 1.0%
Overige diensten 1.6% 1.2% 1.8% 1.8%
Overige bedrijfskosten 1.6% 1.7% 1.5% 1.1%
Bedrijfsresultaat 3.7% 3.6% 3.9% 4.0%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in metalen en metaalertsen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in metalen en metaalertsen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in metalen en metaalertsen

Trend aantal bedrijven groothandel in metalen en metaalertsen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in metalen en metaalertsen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 85 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 855.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in metalen en metaalertsen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 124.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 24.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9.4% lager.

Trend omzet groothandel in metalen en metaalertsen (indexcijfers)