Brancheinformatie en cijfers groothandel in metalen en metaalertsen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

810 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
21.10% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.57% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers groothandel in metalen en metaalertsen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in metalen en metaalertsen (SBI code: 46.72). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige gespecialiseerde groothandel (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers groothandel in metalen en metaalertsen en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie groothandel in metalen en metaalertsen
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten groothandel in metalen en metaalertsen

De branche groothandel in metalen en metaalertsen valt onder de sector overige gespecialiseerde groothandel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in metalen en metaalertsen zijn respectievelijk: Kosten omzet (85.0%), Personeel (5.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in metalen en metaalertsen.
start vergelijking

Groothandel in metalen en metaalertsen Trends

De bedrijfstak Groothandel Metaal en Erts heeft de afgelopen jaren een aantal interessante veranderingen meegemaakt. Er is afgemonsterd dat er een toename is geweest in de verwachte vraag naar elektronische apparaten, als gevolg daarvan is de toename in de vraag naar grondstoffen gestegen. Door de grotere vraag naar metaal en erts is ook een toename in prijzen van de producten zichtbaar. Daardoor moeten ondernemers slim inspelen op de markt en trends om te kunnen profiteeren van deze veranderingen.

Bedrijfsresultaat groothandel in metalen en metaalertsen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in metalen en metaalertsen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.26% procentpunt naar 3.57%. Hierbij wordt in de branche groothandel in metalen en metaalertsen gemiddeld een bruto marge van 15.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.7% naar 3.6%.

Kosten naar soort groothandel in metalen en metaalertsen
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.7% 99.6% 99.6% 99.7%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 85.1% 85.8% 82.5% 85.0%
Bruto marge 14.9% 14.2% 17.5% 15.0%
  - Bruto Loon   4.4%   4.3%   5.2%   4.2%
  - Sociale lasten   1.7%   1.7%   2.1%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.4%   0.5%   0.4%
  - Overig   0.6%   0.7%   0.8%   0.7%
Personeelkosten Totaal 6.1% 6.0% 7.3% 5.9%
Verkoopkosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Huisvestingskosten 0.7% 0.7% 0.9% 0.7%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
Kosten energieverbruik 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Kosten van overige diensten 1.5% 1.5% 1.6% 1.2%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.0% 1.0% 1.6% 1.7%
Bedrijfsresultaat 3.3% 2.9% 3.7% 3.6%

Trend bedrijfsresultaat groothandel in metalen en metaalertsen

Trend aantal bedrijven groothandel in metalen en metaalertsen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in metalen en metaalertsen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 30 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 810.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche groothandel in metalen en metaalertsen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 124.7. Dat betekent dat de omzet in 2021 24.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 29.4% hoger.

Trend omzet groothandel in metalen en metaalertsen (indexcijfers)