Brancheinformatie en cijfers groothandel in optische artikelen

230 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in optische artikelen
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in optische artikelen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche groothandel in optische artikelen (SBI code: 46.43.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen (SBI code: 46.43).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen (SBI code: 46.43).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen (46.43) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Groothandel in optische artikelen Trends

De optiekbranche is de afgelopen jaren flink veranderd, de uitdagingen voor groothandels grotendeels door het internet en e-commerce. Steeds meer optische artikelen worden online gekocht, waardoor de verkoopkanalen voor groothandels verschuiven. Verder heeft de introductie van online brillenontwerp opmaat een andere invulling aan de branche gegeven dan voorheen. Online brillen aanbieden brengt dan ook nieuwe eisen met zich mee, zoals bloedgroepen of een instelmist systeem voor persoonlijke montage op locatie. Daarom is het voor groothandels belangrijk om zich te verbreden op het gebied van optische producten, en meer samenwerkingen aan te gaan met optometristen en technisch verbuigtechnici.

Trend aantal bedrijven groothandel in optische artikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in optische artikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 25 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 230.