Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in werkkleding

520 BEDRIJVEN
KW2 2024
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in werkkleding
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in werkkleding

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche groothandel in werkkleding (SBI code: 46.42.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (46.42) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Groothandel in werkkleding Trends

De groothandel in werkkleding evolueert mee met de ontwikkelingen in de kledingindustrie. Er wordt steeds meer rekening gehouden met trendaanpassingen, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Kwaliteit en comfort staan hoog in het vaandel. Verder worden steeds meer technologische oplossingen toegepast, waaronder RFID-technologie voor een soepele logistiek. Belangrijkste innovatie in deze bedrijfstak én de kledingsector is daarnaast een steeds sterker veranderende vraag naar persoonlijke stijlen en maatwerk, waardoor de trends sneller veranderen.

Trend aantal bedrijven groothandel in werkkleding

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in werkkleding geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 155 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 520.