Brancheinformatie en cijfers handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.955 BEDRIJVEN
KW2 2024
9.30% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.11% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans
KW1 2024

Branchecijfers handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans (SBI code: 45.19). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

De branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans valt onder de sector handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (80.0%), Personeel (9.3%) en Huisvestingskosten (1.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans.
start vergelijking

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans Trends

De sector handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's, aanhangers en caravans heeft te maken met diversen ontwikkelingen. Om succesvol te blijven op de lange termijn is het belangrijk deze ontwikkelingen te volgen. Hierbij kun je denken aan de veranderingen binnen milieu-eisen, trouwe relaties met leveranciers, nieuwe technologieën, veranderende consumentenvoorkeuren, en kostensefficiëntie. Door ervoor te zorgen dat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen binnen de sector kun je jezelf in staat stellen snel te inspelen op veranderende behoeften en eisen. Daarnaast is het belangrijk dat je inzicht hebt in waar de kansen liggen voor de toekomst, en dat je deze kansen weet te benutten.

Bedrijfsresultaat handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.86% procentpunt naar 4.11%. Hierbij wordt in de branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans gemiddeld een bruto marge van 20.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.1% naar 4.1%.

Kosten per categorie branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.3% 99.3% 99.3% 99.4%
Overige opbrengsten 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 80.2% 80.2% 80.5% 80.0%
Bruto marge 19.8% 19.8% 19.5% 20.0%
  - Bruto Loon   6.9%   6.6%   6.4%   6.5%
  - Sociale lasten   1.0%   1.0%   1.1%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.6%   0.7%
  - Overig   0.7%   0.9%   0.7%   0.9%
Personeelkosten Totaal 9.3% 9.1% 8.8% 9.3%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.7% 0.7%
Huisvestingskosten 1.8% 1.7% 1.7% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.8% 0.7% 0.7% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 1.2% 1.2% 0.9% 1.2%
Overige diensten 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Overige bedrijfskosten 1.3% 1.3% 1.4% 1.3%
Bedrijfsresultaat 3.3% 3.8% 4.1% 4.1%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans?

Versterk uw inzicht in de branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

Trend aantal bedrijven handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 315 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.955.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 154.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 54.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.8% hoger.

Trend omzet handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans (indexcijfers)