Brancheinformatie en cijfers handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.945 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
15.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.84% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans
KW02 - 2023

Branchecijfers handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans (SBI code: 45.19). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

De branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans valt onder de sector handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans zijn respectievelijk: Kosten omzet (80.2%), Personeel (9.1%) en Huisvestingskosten (1.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans.
start vergelijking

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans Trends

De sector handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's, aanhangers en caravans heeft te maken met diversen ontwikkelingen. Om succesvol te blijven op de lange termijn is het belangrijk deze ontwikkelingen te volgen. Hierbij kun je denken aan de veranderingen binnen milieu-eisen, trouwe relaties met leveranciers, nieuwe technologieën, veranderende consumentenvoorkeuren, en kostensefficiëntie. Door ervoor te zorgen dat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen binnen de sector kun je jezelf in staat stellen snel te inspelen op veranderende behoeften en eisen. Daarnaast is het belangrijk dat je inzicht hebt in waar de kansen liggen voor de toekomst, en dat je deze kansen weet te benutten.

Bedrijfsresultaat handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.59% procentpunt naar 3.84%. Hierbij wordt in de branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans gemiddeld een bruto marge van 19.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.3% naar 3.8%.

Kosten per categorie branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.5% 98.9% 99.3% 99.3%
Overige opbrengsten 0.5% 1.1% 0.7% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 77.6% 79.1% 80.2% 80.2%
Bruto marge 22.4% 20.9% 19.8% 19.8%
  - Bruto Loon   7.6%   6.9%   6.9%   6.6%
  - Sociale lasten   1.2%   1.1%   1.0%   1.0%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.6%   0.6%
  - Overig   0.9%   0.8%   0.7%   0.9%
Personeelkosten Totaal 10.4% 9.5% 9.3% 9.1%
Verkoopkosten 1.1% 1.0% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 2.1% 1.9% 1.8% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.8% 0.7%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.4% 1.3% 1.2% 1.2%
Overige diensten 0.9% 0.6% 0.6% 0.6%
Overige bedrijfskosten 1.8% 1.3% 1.3% 1.3%
Bedrijfsresultaat 3.1% 3.9% 3.3% 3.8%

Ondersteun uw zakelijk inzicht handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

Trend aantal bedrijven handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 315 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.945.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 135. Dat betekent dat de omzet in 2022 35% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 16% hoger.

Trend omzet handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans (indexcijfers)