Brancheinformatie en cijfers handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

24.040 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
3.90% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.18% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie (SBI code: 45.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie

De branche handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie valt onder de sector handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie zijn respectievelijk: Kosten omzet (81.5%), Personeel (6.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie.
start vergelijking

Handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie Trends

De bedrijfstak handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie, is sterk aan het veranderen. Dankzij de laatste technologische ontwikkelingen kunnen autoondernemers een grotere variëteit aan voertuigen leveren en grotere reparaties aanbieden in korte tijd. Bovendien is er meer concurrentie en moeten ondernemers kosten besparen. Er zal meer online beweging en diensten moeten worden aangenomen en gebruikt om deze uitdagingen aan te gaan. Ondernemers moeten ook gebruik maken van innovatieve technologieën en apparaten om klanten de best mogelijke ervaring te bieden.

Bedrijfsresultaat handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.07% procentpunt naar 3.18%. Hierbij wordt in de branche handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie gemiddeld een bruto marge van 18.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.0% naar 3.2%.

Kosten naar soort handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.7% 99.6% 99.7% 99.7%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 80.2% 81.7% 81.3% 81.5%
Bruto marge 19.8% 18.3% 18.7% 18.5%
  - Bruto Loon   5.3%   4.6%   4.8%   4.6%
  - Sociale lasten   1.9%   1.6%   1.7%   1.6%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.4%   0.5%   0.4%
  - Overig   0.5%   0.4%   0.4%   0.4%
Personeelkosten Totaal 7.2% 6.2% 6.5% 6.2%
Verkoopkosten 1.4% 1.3% 1.3% 1.2%
Huisvestingskosten 1.5% 1.3% 1.4% 1.3%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Kosten energieverbruik 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
Kosten van overige diensten 0.7% 0.6% 0.6% 0.5%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.1% 4.0% 4.0% 4.2%
Bedrijfsresultaat 2.8% 3.1% 3.0% 3.2%

Trend bedrijfsresultaat handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie

Trend aantal bedrijven handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 5.955 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 24.040.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 123.2. Dat betekent dat de omzet in 2021 23.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.9% hoger.

Trend omzet handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie (indexcijfers)