Brancheinformatie en cijfers kredietverstrekking en overige financiële intermediatie

2.680 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven kredietverstrekking en overige financiële intermediatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven kredietverstrekking en overige financiële intermediatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 1.345 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.680.