Brancheinformatie en cijfers laad-, los- en overslagactiviteiten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

785 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
17.80% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.82% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers laad-, los- en overslagactiviteiten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche laad-, los- en overslagactiviteiten (SBI code: 52.24). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers laad-, los- en overslagactiviteiten en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie laad-, los- en overslagactiviteiten
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten laad-, los- en overslagactiviteiten

De branche laad-, los- en overslagactiviteiten valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche laad-, los- en overslagactiviteiten zijn respectievelijk: Personeel (30.3%), Kosten omzet (28.4%) en Huisvestingskosten (9.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor laad-, los- en overslagactiviteiten.
start vergelijking

Laad-, los- en overslagactiviteiten Trends

De sector laad-, los- en overslagactiviteiten is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Ondanks de veranderingen, blijven er een aantal constanten waar ondernemers mee te maken hebben. Zo is het belangrijk dat zij altijd up-to-date zijn over de nieuwste technologieën. Met deze technologieën worden een efficiëntere logistiek en een beter inzicht in de voorouders mogelijk gemaakt. Ook is veiligheid een belangrijk aspect waarmee ondernemers rekening houden. Wanneer zij hun activiteiten beheren, moeten zij hiervoor alle benodigde veiligheidsnormen in acht nemen. Tenslotte is er de toenemende focus op duurzaamheid. De sector moet hierbij bijdragen aan de bescherming van het milieu, door bijvoorbeeld schonere technologie toe te passen of te investeren in zonnepanelen. Met deze concrete ontwikkelingen in het achterhoofd, kunnen ondernemers in de sector laad-, los- en overslagactiviteiten aantonen dat zij blijven inspelen op de eisen van de markt en op langere termijn succesvol blijven.

Bedrijfsresultaat laad-, los- en overslagactiviteiten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche laad-, los- en overslagactiviteiten tussen 2009 en 2017 is gedaald met 4.69% procentpunt naar 8.82%. Hierbij wordt in de branche laad-, los- en overslagactiviteiten gemiddeld een bruto marge van 71.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.2% naar 8.8%.

Kosten naar soort laad-, los- en overslagactiviteiten
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.6% 99.3% 99.6% 99.6%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.4% 0.7% 0.4% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 24.9% 26.2% 27.7% 28.4%
Bruto marge 75.1% 73.8% 72.3% 71.6%
  - Bruto Loon   21.2%   20.6%   20.1%   20.8%
  - Sociale lasten   9.2%   9.3%   9.7%   9.5%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.8%   1.9%   2.0%
  - Overig   4.2%   4.3%   4.6%   4.2%
Personeelkosten Totaal 30.5% 29.9% 29.8% 30.3%
Verkoopkosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Huisvestingskosten 9.7% 9.1% 9.8% 9.6%
Kosten Apparatuur en Inventaris 6.5% 6.0% 6.0% 5.5%
Kosten energieverbruik 1.8% 1.3% 1.5% 1.3%
Kosten vervoermiddelen 3.8% 3.7% 2.8% 3.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 6.9% 7.6% 6.7% 6.8%
Kosten van overige diensten 1.5% 1.5% 1.4% 1.3%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.7% 4.1% 4.4% 3.8%
Bedrijfsresultaat 10.0% 9.8% 9.2% 8.8%

Trend bedrijfsresultaat laad-, los- en overslagactiviteiten

Trend aantal bedrijven laad-, los- en overslagactiviteiten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven laad-, los- en overslagactiviteiten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 395 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 785.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche laad-, los- en overslagactiviteiten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 114.2. Dat betekent dat de omzet in 2021 14.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14.2% hoger.

Trend omzet laad-, los- en overslagactiviteiten (indexcijfers)