Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers laad-, los- en overslagactiviteiten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.120 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.50% OMZETGROEI
KW4 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.41% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Laad-, los- en overslagactiviteiten
KW1 2024

Branchecijfers laad-, los- en overslagactiviteiten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche laad-, los- en overslagactiviteiten (SBI code: 52.24). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten laad-, los- en overslagactiviteiten

De branche laad-, los- en overslagactiviteiten valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche laad-, los- en overslagactiviteiten in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (29.9%), Kosten omzet (28.1%) en Afschrijvingen (9.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor laad-, los- en overslagactiviteiten.
start vergelijking

Laad-, los- en overslagactiviteiten Trends

De sector laad-, los- en overslagactiviteiten is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Ondanks de veranderingen, blijven er een aantal constanten waar ondernemers mee te maken hebben. Zo is het belangrijk dat zij altijd up-to-date zijn over de nieuwste technologieën. Met deze technologieën worden een efficiëntere logistiek en een beter inzicht in de voorouders mogelijk gemaakt. Ook is veiligheid een belangrijk aspect waarmee ondernemers rekening houden. Wanneer zij hun activiteiten beheren, moeten zij hiervoor alle benodigde veiligheidsnormen in acht nemen. Tenslotte is er de toenemende focus op duurzaamheid. De sector moet hierbij bijdragen aan de bescherming van het milieu, door bijvoorbeeld schonere technologie toe te passen of te investeren in zonnepanelen. Met deze concrete ontwikkelingen in het achterhoofd, kunnen ondernemers in de sector laad-, los- en overslagactiviteiten aantonen dat zij blijven inspelen op de eisen van de markt en op langere termijn succesvol blijven.

Bedrijfsresultaat laad-, los- en overslagactiviteiten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche laad-, los- en overslagactiviteiten tussen 2009 en 2019 is gedaald met 5.10% procentpunt naar 8.41%. Hierbij wordt in de branche laad-, los- en overslagactiviteiten gemiddeld een bruto marge van 71.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.5% naar 8.4%.

Kosten per categorie branche laad-, los- en overslagactiviteiten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.6% 99.2% 98.9%
Overige opbrengsten 0.4% 0.4% 0.8% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 27.7% 28.4% 28.1% 28.1%
Bruto marge 72.3% 71.6% 71.9% 71.9%
  - Bruto Loon   20.1%   20.8%   20.8%   20.4%
  - Sociale lasten   3.2%   3.3%   3.3%   3.2%
  - Pensioenpremies   1.9%   2.0%   2.0%   1.8%
  - Overig   4.6%   4.2%   4.8%   4.5%
Personeelkosten Totaal 29.8% 30.3% 30.8% 29.9%
Verkoopkosten 0.5% 0.5% 0.3% 0.4%
Huisvestingskosten 9.8% 9.6% 9.0% 7.7%
Apparatuur en Inventaris 6.0% 5.5% 5.3% 6.0%
Energieverbruik 1.5% 1.3% 1.1% 1.2%
Vervoermiddelen 2.8% 3.4% 3.8% 3.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 6.7% 6.8% 7.0% 9.7%
Overige diensten 1.4% 1.3% 1.2% 2.2%
Overige bedrijfskosten 4.4% 3.8% 3.6% 2.9%
Bedrijfsresultaat 9.2% 8.8% 9.5% 8.4%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers laad-, los- en overslagactiviteiten, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder laad-, los- en overslagactiviteiten
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat laad-, los- en overslagactiviteiten

Trend aantal bedrijven laad-, los- en overslagactiviteiten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven laad-, los- en overslagactiviteiten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 670 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.120.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche laad-, los- en overslagactiviteiten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 124.6. Dat betekent dat de omzet in 2023 24.6% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.4% lager.

Trend omzet laad-, los- en overslagactiviteiten (indexcijfers)