Brancheinformatie en cijfers voortgezet onderwijs

1.380 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Branchecijfers voortgezet onderwijs

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche voortgezet onderwijs (SBI code: 85.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder onderwijs (SBI code: 85).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche onderwijs (SBI code: 85).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Onderwijs (85) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Voortgezet onderwijs Trends

De bedrijfstak voortgezet onderwijs is een dynamische bedrijfstak, waarin veel technologische innovaties zijn geïntroduceerd. Geschikt gebruik van data, gepersonaliseerd en technologiegestuurd leren, leiderschapsontwikkeling, samenwerking met andere scholen, alsmede interne en externe samenwerking zijn sleutelontwikkelingen. Ook het denken in termen van regulier en digitaal onderwijs speelt een belangrijke rol. Er komen steeds meer initiatieven en mogelijkheden om te voldoen aan de wettelijke standaarden voor kwaliteitsverbetering. Onze samenleving is steeds digitaler en ook in het voortgezet onderwijs staat technologie centraal. Ondernemers hebben de taak om hier adequaat op in te spelen.

Trend aantal bedrijven voortgezet onderwijs

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven voortgezet onderwijs geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 380 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.380.