Brancheinformatie en cijfers niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

5 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2011 tot 2022. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2011KW04.

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 5.