Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers post zonder universele dienstverplichting en koeriers

10.205 BEDRIJVEN
KW2 2024
0.70% OMZETGROEI
KW4 2019 T.O.V. VOORGAAND JAAR
16.600 VACATURES SECTOR
Post zonder universele dienstverplichting en koeriers
KW1 2024

Branchecijfers post zonder universele dienstverplichting en koeriers

Hier treft u informatie en kengetallen aan over omzet en aantal bedrijven voor de branche post zonder universele dienstverplichting en koeriers (SBI code: 53.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche post en koeriers (klik om te bekijken).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche post en koeriers (SBI code: 53).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Post en koeriers (53) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Post zonder universele dienstverplichting en koeriers Trends

De bedrijfstak post zonder universele dienstverplichting en koeriers is de afgelopen jaren flink veranderd en heeft steeds meer een focus op het bezorgen van korte afstanden. Gebruik van technologieën zoals zelfrijdende auto's, drones en robots hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. De markt is steeds competitiever geworden en bedrijven moeten blijven werken aan hun service, snelheid en betrouwbaarheid. Steeds meer bedrijven verplaatsen hun focus naar klantgerichte diensten zoals same day delivery, track & trace en sensordata. Als gevolg hiervan zal het aantal post en pakketdiensten blijven groeien, waardoor ondernemers een blijvende behoefte zullen hebben aan een betrouwbare en flexibele bedrijfstak.

Trend aantal bedrijven post zonder universele dienstverplichting en koeriers

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven post zonder universele dienstverplichting en koeriers geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 6.145 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 10.205.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2019 voor de branche post zonder universele dienstverplichting en koeriers aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2019 was de omzetindex 132.8. Dat betekent dat de omzet in 2019 32.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.8% hoger.

Trend omzet post zonder universele dienstverplichting en koeriers (indexcijfers)