Brancheinformatie en cijfers reinigen van kleding en textiel

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 8.09% in 2017 naar 8.42% in 2018

985 BEDRIJVEN
KW04 - 2021
8.42% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers reinigen van kleding en textiel

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche reinigen van kleding en textiel (SBI code: 96.01). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (klik om te bekijken).

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde afname van 12 bedrijven per jaar.

In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal bedrijven 985.

Trend aantal bedrijven reinigen van kleding en textiel

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers reinigen van kleding en textiel


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2018)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.02%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.98%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 13.80%
Bruto marge 86.20%
Personeelkosten 43.47%
Verkoopkosten 0.98%
Huisvestingskosten 3.42%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.08%
Kosten energieverbruik 3.30%
Kosten vervoermiddelen 4.27%
Communicatiekosten 0.49%
Afschrijvingen 14.16%
Kosten van overige diensten 2.20%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.42%
Bedrijfsresultaat 8.42%

Trend winst en kosten reinigen van kleding en textiel

De branche reinigen van kleding en textiel valt onder de sector wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat reinigen van kleding en textiel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche reinigen van kleding en textiel tussen 2009 en 2018 is gedaald met 6.98% procentpunt naar 8.42%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche reinigen van kleding en textiel zijn respectievelijk: Personeel (43.5%), Afschrijvingen (14.2%) en Kosten omzet (13.8%).

Trend bedrijfsresultaat reinigen van kleding en textiel

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor