Brancheinformatie en cijfers reinigen van kleding en textiel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

930 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.88% WINST (% OMZET)
2019
6.700 VACATURES SECTOR
Reinigen van kleding en textiel
KW1 2024

Branchecijfers reinigen van kleding en textiel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche reinigen van kleding en textiel (SBI code: 96.01). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reinigen van kleding en textiel

De branche reinigen van kleding en textiel valt onder de sector wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche reinigen van kleding en textiel in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (43.1%), Kosten omzet (14.9%) en Afschrijvingen (14.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reinigen van kleding en textiel.
start vergelijking

Reinigen van kleding en textiel Trends

De wasserij sector heeft de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen doorgemaakt. Er komt steeds meer nadruk op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Het stroomverbruik en het watergebruik in de wasserijen worden steeds strikter bewaakt. Ondernemers moeten ook rekening houden met het veranderende digitale landschap. Er is meer aandacht voor de klanttevredenheid met technologische innovatie en nieuwe manieren om wasgoed te reinigen. De wasserijsector moet ook investeringen doen in HR- en veiligheidsinitiatieven om hun competentielevels te verhogen.

Bedrijfsresultaat reinigen van kleding en textiel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reinigen van kleding en textiel tussen 2009 en 2019 is gedaald met 6.52% procentpunt naar 8.88%. Hierbij wordt in de branche reinigen van kleding en textiel gemiddeld een bruto marge van 85.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.4% naar 8.9%.

Kosten per categorie branche reinigen van kleding en textiel
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.4% 99.8% 99.0% 99.8%
Overige opbrengsten 0.6% 0.2% 1.0% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 11.1% 13.9% 13.8% 14.9%
Bruto marge 88.9% 86.1% 86.2% 85.1%
  - Bruto Loon   27.4%   27.6%   27.7%   26.4%
  - Sociale lasten   5.0%   4.5%   4.5%   4.9%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.1%   2.0%   2.1%
  - Overig   7.6%   8.5%   9.3%   9.7%
Personeelkosten Totaal 42.2% 42.7% 43.5% 43.1%
Verkoopkosten 1.0% 0.9% 1.0% 0.9%
Huisvestingskosten 4.8% 3.5% 3.4% 3.4%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 1.7% 2.1% 2.1%
Energieverbruik 4.1% 3.2% 3.3% 3.3%
Vervoermiddelen 4.8% 4.4% 4.3% 3.8%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.3%
Afschrijvingen 13.6% 13.9% 14.2% 14.1%
Overige diensten 1.7% 2.4% 2.2% 1.7%
Overige bedrijfskosten 4.8% 4.7% 3.4% 3.5%
Bedrijfsresultaat 9.5% 8.1% 8.4% 8.9%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers reinigen van kleding en textiel?

Versterk uw inzicht in de branche reinigen van kleding en textiel en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder reinigen van kleding en textiel
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat reinigen van kleding en textiel

Trend aantal bedrijven reinigen van kleding en textiel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reinigen van kleding en textiel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 205 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 930.