Branchecijfers reinigen van kleding en textiel

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 8.90% in 2014 naar 9.82% in 2015

Trend winst en kosten reinigen van kleding en textiel

De branche reinigen van kleding en textiel valt onder de sector wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst reinigen van kleding en textiel

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche reinigen van kleding en textiel. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 8.90% in 2014 naar 9.82% in 2015.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers reinigen van kleding en textiel


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor reinigen van kleding en textiel wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (42.6%) gevolgd door 'Afschrijvingen' (14.0%) en daarna 'Kosten omzet' (10.3%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 9.82% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 89.67%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 10.33%
Bruto Marge 89.67%
Personeel 42.60%
Verkoopkosten 1.02%
Huisvestingskosten 4.46%
Kosten apparatuur en inventaris 2.04%
Kosten energieverbruik 4.21%
Kosten vervoermiddelen 5.10%
Communicatiekosten 0.51%
Afschrijvingen 14.03%
Kosten van overige diensten 1.79%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.08%
Bedrijfsresultaat 9.82%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche reinigen van kleding en textiel

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche reinigen van kleding en textiel. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers reinigen van kleding en textiel
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.

Tot einde jaar kunt u nog overstappen en de beste zorgverkering kiezen.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en kies voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Bij overstappen zorgt de nieuwe verzekeraar voor het opzeggen van de oude verzekering.Vergelijk en regel het in enkele minuten