Brancheinformatie en cijfers reinigen van kleding en textiel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

950 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.09% WINST (% OMZET)
2017
7.000 VACATURES SECTOR
Reinigen van kleding en textiel
KW02 - 2023

Branchecijfers reinigen van kleding en textiel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche reinigen van kleding en textiel (SBI code: 96.01). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reinigen van kleding en textiel

De branche reinigen van kleding en textiel valt onder de sector wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reinigen van kleding en textiel zijn respectievelijk: Personeel (42.7%), Kosten omzet (13.9%) en Afschrijvingen (13.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reinigen van kleding en textiel.
start vergelijking

Reinigen van kleding en textiel Trends

De wasserij sector heeft de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen doorgemaakt. Er komt steeds meer nadruk op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Het stroomverbruik en het watergebruik in de wasserijen worden steeds strikter bewaakt. Ondernemers moeten ook rekening houden met het veranderende digitale landschap. Er is meer aandacht voor de klanttevredenheid met technologische innovatie en nieuwe manieren om wasgoed te reinigen. De wasserijsector moet ook investeringen doen in HR- en veiligheidsinitiatieven om hun competentielevels te verhogen.

Bedrijfsresultaat reinigen van kleding en textiel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reinigen van kleding en textiel tussen 2009 en 2017 is gedaald met 7.31% procentpunt naar 8.09%. Hierbij wordt in de branche reinigen van kleding en textiel gemiddeld een bruto marge van 86.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.5% naar 8.1%.

Kosten per categorie branche reinigen van kleding en textiel
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.6% 99.6% 99.4% 99.8%
Overige opbrengsten 0.4% 0.4% 0.6% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 11.4% 10.3% 11.1% 13.9%
Bruto marge 88.6% 89.7% 88.9% 86.1%
  - Bruto Loon   27.1%   27.9%   27.4%   27.6%
  - Sociale lasten   5.5%   5.0%   5.0%   4.5%
  - Pensioenpremies   2.3%   2.3%   2.2%   2.1%
  - Overig   6.5%   7.4%   7.6%   8.5%
Personeelkosten Totaal 41.4% 42.6% 42.2% 42.7%
Verkoopkosten 1.0% 1.0% 1.0% 0.9%
Huisvestingskosten 4.1% 4.5% 4.8% 3.5%
Apparatuur en Inventaris 2.3% 2.0% 1.9% 1.7%
Energieverbruik 4.3% 4.2% 4.1% 3.2%
Vervoermiddelen 4.9% 5.1% 4.8% 4.4%
Communicatiekosten 1.0% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 15.0% 14.0% 13.6% 13.9%
Overige diensten 1.5% 1.8% 1.7% 2.4%
Overige bedrijfskosten 4.3% 4.1% 4.8% 4.7%
Bedrijfsresultaat 8.9% 9.8% 9.5% 8.1%

Ondersteun uw zakelijk inzicht reinigen van kleding en textiel

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief reinigen van kleding en textiel
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat reinigen van kleding en textiel

Trend aantal bedrijven reinigen van kleding en textiel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reinigen van kleding en textiel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 205 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 950.