Omzet en kosten reisorganisatie

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 1.47% in 2013 naar 2.85% in 2014

Trend omzet reisorganisatie

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche reisorganisatie aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 88.7 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal -11.3% lager was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 6.35% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten reisorganisatie

De branche reisorganisatie valt onder de sector reisbemiddeling en reisorganisatie. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst reisorganisatie

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche reisorganisatie. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 1.47% in 2013 naar 2.85% in 2014.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers reisorganisatie


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2014

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor reisorganisatie wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (81.2%) gevolgd door 'Personeel' (7.1%) en daarna 'Verkoopkosten' (3.8%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 2.85% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 18.79%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 81.21%
Bruto Marge 18.79%
Personeel 7.09%
Verkoopkosten 3.84%
Huisvestingskosten 0.77%
Kosten apparatuur en inventaris 0.34%
Kosten energieverbruik 0.09%
Kosten vervoermiddelen 0.19%
Communicatiekosten 0.22%
Afschrijvingen 1.36%
Kosten van overige diensten 0.53%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.52%
Bedrijfsresultaat 2.85%

Branchecijfers jaar 2014: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche reisorganisatie

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche reisorganisatie. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers reisorganisatie
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.