Brancheinformatie en cijfers reisorganisatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.745 BEDRIJVEN
KW2 2024
16.50% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
2.29% WINST (% OMZET)
2016
28.300 VACATURES SECTOR
Reisorganisatie
KW1 2024

Branchecijfers reisorganisatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche reisorganisatie (SBI code: 79.12). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche reisbemiddeling en reisorganisatie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reisorganisatie

De branche reisorganisatie valt onder de sector reisbemiddeling en reisorganisatie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2016. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reisorganisatie in 2016 zijn respectievelijk: Kosten omzet (81.9%), Personeel (7.3%) en Verkoopkosten (3.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reisorganisatie.
start vergelijking

Reisorganisatie Trends

Reisbureaus hebben te maken met de constant veranderende technologische ontwikkelingen en klantverwachtingen. Online platforms veranderen de manier waarop mensen hun reizen plannen. Reisorganisaties moeten hierop inspelen door de digitale transformatie aan te gaan. Daarnaast is het van belang om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de reis- en toerismebranche. Veranderende gezondheidscondities, nieuwe bestemmingen en trends in de branche moeten in het aanbod opgenomen worden. Ook is het van belang om een eigen merkidentiteit neer te zetten met een goede branding, communicatie en marketing. Reisorganisaties kunnen hierbij deels automatiseren, wat leidt tot betere dienstverlening en een betere klanttevredenheid.

Bedrijfsresultaat reisorganisatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reisorganisatie tussen 2009 en 2016 is gestegen met 0.34% procentpunt naar 2.29%. Hierbij wordt in de branche reisorganisatie gemiddeld een bruto marge van 18.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2015) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 2.0% naar 2.3%.

Kosten per categorie branche reisorganisatie
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2013 2014 2015 2016 2023
Netto omzet 99.9% 99.7% 99.4% 98.7%
Overige opbrengsten 0.1% 0.3% 0.6% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 82.7% 81.2% 82.0% 81.9%
Bruto marge 17.3% 18.8% 18.0% 18.1%
  - Bruto Loon   5.0%   5.3%   5.4%   5.4%
  - Sociale lasten   0.8%   0.9%   0.9%   0.9%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.2%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.6%   0.6%   0.6%   0.6%
Personeelkosten Totaal 6.9% 7.1% 7.2% 7.3%
Verkoopkosten 4.1% 3.8% 3.9% 3.9%
Huisvestingskosten 0.7% 0.8% 0.7% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.3% 0.4% 0.2%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.3% 1.4% 1.3% 1.3%
Overige diensten 0.6% 0.5% 0.5% 0.6%
Overige bedrijfskosten 1.4% 1.5% 1.6% 1.4%
Bedrijfsresultaat 1.5% 2.8% 2.0% 2.3%

Laatste cijfers reisorganisatie en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief reisorganisatie
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat reisorganisatie

Trend aantal bedrijven reisorganisatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reisorganisatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 700 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.745.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche reisorganisatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 120.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 20.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 19.4% hoger.

Trend omzet reisorganisatie (indexcijfers)