Brancheinformatie en cijfers reisbemiddeling en reisorganisatie

4.450 BEDRIJVEN
KW2 2024
28.300 VACATURES SECTOR
Reisbemiddeling en reisorganisatie
KW1 2024

Branchecijfers reisbemiddeling en reisorganisatie

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche reisbemiddeling en reisorganisatie (SBI code: 79.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus (SBI code: 79).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus (SBI code: 79).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus (79) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Reisbemiddeling en reisorganisatie Trends

De bedrijfstak reisbemiddeling en reisorganisatie heeft veel veranderingen meegemaakt en blijft evolueren met de tijd. De trend van een vergroting van het aanbod van online reisbemiddelaars heeft geleid tot een lagere prijsconcurrentie tussen de gevestigde spelers in de markt. Verder is de vraag en en concurentie naar als voor 'inclusieve' reispakketten groeiende. Om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de consument is er dan ook steeds meer behoefte om nieuwe product- en dienstverleningen te creëren. Daarnaast heeft de vraag naar personalisatie van reisarrangementen de laatste jaren ook een vlucht genomen, waardoor er specifieke oplossingen en producten moeten worden gecreëerd om aan de stijgende verwachtingen te voldoen.

Trend aantal bedrijven reisbemiddeling en reisorganisatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reisbemiddeling en reisorganisatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.660 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 4.450.