Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers sanering en overig afvalbeheer

885 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.900 VACATURES SECTOR
Sanering en overig afvalbeheer
KW1 2024

Branchecijfers sanering en overig afvalbeheer

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche sanering en overig afvalbeheer (SBI code: 39.0). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder sanering en overig afvalbeheer (SBI code: 39).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche sanering en overig afvalbeheer (SBI code: 39).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Sanering en overig afvalbeheer (39) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Sanering en overig afvalbeheer Trends

In de bedrijfstak sanering en overig afvalbeheer zijn er de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen geweest. Ten eerste heeft er zich een verschuiving voorgedaan van louter het verwerken van afval, naar het maken van hergebruik van materialen. Daarnaast hebben de innovaties rondom afvalinzameling geleid tot strenger toezicht. Er worden steeds meer technologische oplossingen ingezet voor de tracking van actuele voorraden van afval, met als doel energie-efficiëntie en voorkoming van milieuschade door vervuiling. Verder is er meer aandacht gekomen voor duurzaamheid, waardoor recyclings- of hergebruiksoplossingen worden aangemoedigd. Hierin is energiebesparing een belangrijk aandachtspunt.

Trend aantal bedrijven sanering en overig afvalbeheer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven sanering en overig afvalbeheer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 670 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 885.