Brancheinformatie en cijfers sanering en overig afvalbeheer

855 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven sanering en overig afvalbeheer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven sanering en overig afvalbeheer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 630 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 855.