Brancheinformatie en cijfers schilderen en glaszetten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

15.885 BEDRIJVEN
KW2 2024
18.91% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Schilderen en glaszetten
KW1 2024

Branchecijfers schilderen en glaszetten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche schilderen en glaszetten (SBI code: 43.34). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche afwerking van gebouwen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten schilderen en glaszetten

De branche schilderen en glaszetten valt onder de sector afwerking van gebouwen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche schilderen en glaszetten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (40.9%), Personeel (28.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor schilderen en glaszetten.
start vergelijking

Schilderen en glaszetten Trends

In de sector schilderen en glaszetten is het belangrijk voor ondernemers om rekening te houden met een aantal ontwikkelingen. Ten eerste is het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën, zoals energiezuinige materialen en verven, die het mogelijk maken om energie te besparen tijdens een project. Daarnaast is het ook belangrijk om investeren in innovatieve strategieën, zoals het gebruik van digitale assistentiesystemen en kunstmatige intelligentie, die de efficiëntie kunnen verhogen. Bovendien zullen ondernemers moeten blijven focussen op klanttevredenheid en relevante marketingstrategieën om mee te blijven gaan met de vraag van de markt.

Bedrijfsresultaat schilderen en glaszetten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche schilderen en glaszetten tussen 2009 en 2019 is gestegen met 4.30% procentpunt naar 18.91%. Hierbij wordt in de branche schilderen en glaszetten gemiddeld een bruto marge van 59.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 18.6% naar 18.9%.

Kosten per categorie branche schilderen en glaszetten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.0% 99.0% 99.7% 99.1%
Overige opbrengsten 1.0% 1.0% 0.3% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 35.6% 39.7% 39.8% 40.9%
Bruto marge 64.4% 60.3% 60.2% 59.1%
  - Bruto Loon   17.8%   15.5%   15.3%   15.6%
  - Sociale lasten   3.6%   2.9%   2.8%   2.8%
  - Pensioenpremies   2.3%   1.5%   1.4%   1.5%
  - Overig   9.3%   9.4%   9.5%   8.6%
Personeelkosten Totaal 33.0% 29.3% 29.1% 28.4%
Verkoopkosten 1.0% 0.9% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 1.5% 1.4% 1.4% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 0.9% 0.8% 0.6%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 3.0% 2.6% 2.6% 2.6%
Communicatiekosten 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 1.9% 1.4% 1.4% 1.5%
Overige diensten 1.5% 1.2% 1.2% 1.2%
Overige bedrijfskosten 3.6% 3.2% 3.5% 3.0%
Bedrijfsresultaat 17.2% 18.5% 18.6% 18.9%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers schilderen en glaszetten?

Versterk uw inzicht in de branche schilderen en glaszetten en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder schilderen en glaszetten
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat schilderen en glaszetten

Trend aantal bedrijven schilderen en glaszetten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven schilderen en glaszetten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 4.880 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 15.885.