Kengetallen branche schilderen en glaszetten

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 16.50% in 2014 naar 15.82% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: schilderen en glaszetten (sbi code: 4334).

Trend winst en kosten schilderen en glaszetten

De branche schilderen en glaszetten valt onder de sector afwerking van gebouwen. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst schilderen en glaszetten

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche schilderen en glaszetten. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 16.50% in 2014 naar 15.82% in 2015.Laatst beschikbare cijfers schilderen en glaszetten

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast schilderen en glaszetten bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor schilderen en glaszetten wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (36.1%) gevolgd door 'Personeel' (33.8%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.5%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 15.82% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 63.93%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 36.07%
Bruto Marge 63.93%
Personeel 33.80%
Verkoopkosten 0.98%
Huisvestingskosten 1.54%
Kosten apparatuur en inventaris 0.79%
Kosten energieverbruik 0.39%
Kosten vervoermiddelen 3.02%
Communicatiekosten 0.59%
Afschrijvingen 1.97%
Kosten van overige diensten 1.51%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.51%
Bedrijfsresultaat 15.82%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche schilderen en glaszetten

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche schilderen en glaszetten. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers schilderen en glaszetten
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.