Brancheinformatie en cijfers schilderen en glaszetten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

15.935 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
18.46% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Schilderen en glaszetten
KW02 - 2023

Branchecijfers schilderen en glaszetten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche schilderen en glaszetten (SBI code: 43.34). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche afwerking van gebouwen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten schilderen en glaszetten

De branche schilderen en glaszetten valt onder de sector afwerking van gebouwen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche schilderen en glaszetten zijn respectievelijk: Kosten omzet (39.7%), Personeel (29.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor schilderen en glaszetten.
start vergelijking

Schilderen en glaszetten Trends

In de sector schilderen en glaszetten is het belangrijk voor ondernemers om rekening te houden met een aantal ontwikkelingen. Ten eerste is het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën, zoals energiezuinige materialen en verven, die het mogelijk maken om energie te besparen tijdens een project. Daarnaast is het ook belangrijk om investeren in innovatieve strategieën, zoals het gebruik van digitale assistentiesystemen en kunstmatige intelligentie, die de efficiëntie kunnen verhogen. Bovendien zullen ondernemers moeten blijven focussen op klanttevredenheid en relevante marketingstrategieën om mee te blijven gaan met de vraag van de markt.

Bedrijfsresultaat schilderen en glaszetten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche schilderen en glaszetten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.86% procentpunt naar 18.46%. Hierbij wordt in de branche schilderen en glaszetten gemiddeld een bruto marge van 60.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 17.2% naar 18.5%.

Kosten per categorie branche schilderen en glaszetten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.6% 98.2% 99.0% 99.0%
Overige opbrengsten 1.4% 1.8% 1.0% 1.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 34.5% 36.1% 35.6% 39.7%
Bruto marge 65.5% 63.9% 64.4% 60.3%
  - Bruto Loon   19.8%   19.0%   17.8%   15.5%
  - Sociale lasten   4.2%   3.9%   3.6%   2.9%
  - Pensioenpremies   2.4%   2.3%   2.3%   1.5%
  - Overig   7.9%   8.6%   9.3%   9.4%
Personeelkosten Totaal 34.3% 33.8% 33.0% 29.3%
Verkoopkosten 1.0% 1.0% 1.0% 0.9%
Huisvestingskosten 1.6% 1.5% 1.5% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 0.8% 0.9% 0.9%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 3.1% 3.0% 3.0% 2.6%
Communicatiekosten 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 1.9% 2.0% 1.9% 1.4%
Overige diensten 1.5% 1.5% 1.5% 1.2%
Overige bedrijfskosten 3.6% 3.5% 3.6% 3.2%
Bedrijfsresultaat 16.5% 15.8% 17.2% 18.5%

Ondersteun uw zakelijk inzicht schilderen en glaszetten

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief schilderen en glaszetten
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat schilderen en glaszetten

Trend aantal bedrijven schilderen en glaszetten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven schilderen en glaszetten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 4.885 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 15.935.