Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers straathandel

770 BEDRIJVEN
KW2 2024
74.900 VACATURES SECTOR
Straathandel
KW1 2024

Branchecijfers straathandel

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche straathandel (SBI code: 47.99.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen (SBI code: 47.99).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen (SBI code: 47.99).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen (47.99) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Straathandel Trends

De belangrijkste ontwikkelingen in de bedrijfstak van de straathandel waar ondernemers rekening mee moeten houden zijn het steeds prominenter komen van online straatwinkels, meer concurrentie tussen (online) winkels, en het groeiende belang van social media in straathandel. Daarnaast staat een goede klantenservice centraal, en zorgt een goede aanpak voor steeds betere methoden en technologieën. Verder is het belangrijk om de donkere zijde van de straatwinkelbranche in acht te houden zoals minderjarigen in dienst, belastingontduiking, rookverboden en geluidsoverlast.

Trend aantal bedrijven straathandel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven straathandel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 560 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 770.