Brancheinformatie en cijfers stukadoren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

7.905 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
29.22% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Stukadoren
KW02 - 2023

Branchecijfers stukadoren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche stukadoren (SBI code: 43.31). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche afwerking van gebouwen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten stukadoren

De branche stukadoren valt onder de sector afwerking van gebouwen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche stukadoren zijn respectievelijk: Kosten omzet (39.0%), Personeel (20.5%) en Kosten vervoermiddelen (3.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor stukadoren.
start vergelijking

Stukadoren Trends

Door technologische ontwikkelingen worden stukadoorsbedrijven meer en meer flexibeler. Nieuwe producten zoals kant-en-klare voorgevormde lijsten en modulen maakt het mogelijk kosten te besparen en tijdens het proces meer kwaliteit te leveren. Ook is er een toename van duurzame materialen zoals plaasterblokken die langer meegaan en beter bestand zijn tegen brand, schokken en vocht. Ten slotte biedt het aanbreken van de digitale revolutie nieuwe mogelijkheden voor stukadoorsbedrijven om betere diensten te leveren, waardoor zij meer klanten kunnen bedienen op afstand.

Bedrijfsresultaat stukadoren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche stukadoren tussen 2009 en 2017 is gestegen met 7.54% procentpunt naar 29.22%. Hierbij wordt in de branche stukadoren gemiddeld een bruto marge van 61.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 26.7% naar 29.2%.

Kosten per categorie branche stukadoren
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 100.1% 99.7% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten -0.1% 0.3% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 36.2% 37.7% 38.0% 39.0%
Bruto marge 63.8% 62.3% 62.0% 61.0%
  - Bruto Loon   12.6%   11.9%   11.7%   10.6%
  - Sociale lasten   3.0%   2.9%   2.8%   2.1%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.1%   1.9%   1.1%
  - Overig   5.8%   6.0%   6.0%   6.7%
Personeelkosten Totaal 23.7% 23.0% 22.3% 20.5%
Verkoopkosten 1.0% 1.0% 1.1% 0.6%
Huisvestingskosten 1.5% 1.3% 1.3% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.6% 0.8%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 4.0% 3.7% 3.6% 3.4%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.5%
Afschrijvingen 1.8% 1.6% 1.6% 1.4%
Overige diensten 1.5% 1.6% 1.5% 1.2%
Overige bedrijfskosten 2.4% 2.2% 2.5% 2.2%
Bedrijfsresultaat 26.5% 26.5% 26.7% 29.2%

Laatste cijfers stukadoren en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief stukadoren
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat stukadoren

Trend aantal bedrijven stukadoren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven stukadoren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.770 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 7.905.