Brancheinformatie en cijfers stukadoren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

7.570 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
29.22% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers stukadoren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche stukadoren (SBI code: 43.31). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche afwerking van gebouwen (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers stukadoren en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie stukadoren
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten stukadoren

De branche stukadoren valt onder de sector afwerking van gebouwen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche stukadoren zijn respectievelijk: Kosten omzet (39.0%), Personeel (20.5%) en Kosten vervoermiddelen (3.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor stukadoren.
start vergelijking

Stukadoren Trends

Door technologische ontwikkelingen worden stukadoorsbedrijven meer en meer flexibeler. Nieuwe producten zoals kant-en-klare voorgevormde lijsten en modulen maakt het mogelijk kosten te besparen en tijdens het proces meer kwaliteit te leveren. Ook is er een toename van duurzame materialen zoals plaasterblokken die langer meegaan en beter bestand zijn tegen brand, schokken en vocht. Ten slotte biedt het aanbreken van de digitale revolutie nieuwe mogelijkheden voor stukadoorsbedrijven om betere diensten te leveren, waardoor zij meer klanten kunnen bedienen op afstand.

Bedrijfsresultaat stukadoren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche stukadoren tussen 2009 en 2017 is gestegen met 7.54% procentpunt naar 29.22%. Hierbij wordt in de branche stukadoren gemiddeld een bruto marge van 61.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 26.7% naar 29.2%.

Kosten naar soort stukadoren
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 100.1% 99.7% 99.6% 99.7%
Overige bedrijfsopbrengsten -0.1% 0.3% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 36.2% 37.7% 38.0% 39.0%
Bruto marge 63.8% 62.3% 62.0% 61.0%
  - Bruto Loon   12.6%   11.9%   11.7%   10.6%
  - Sociale lasten   11.0%   11.0%   10.6%   9.8%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.1%   1.9%   1.1%
  - Overig   5.8%   6.0%   6.0%   6.7%
Personeelkosten Totaal 23.7% 23.0% 22.3% 20.5%
Verkoopkosten 1.0% 1.0% 1.1% 0.6%
Huisvestingskosten 1.5% 1.3% 1.3% 1.2%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.6% 0.8%
Kosten energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Kosten vervoermiddelen 4.0% 3.7% 3.6% 3.4%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.5%
Afschrijvingen 1.8% 1.6% 1.6% 1.4%
Kosten van overige diensten 1.5% 1.6% 1.5% 1.2%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.4% 2.2% 2.5% 2.2%
Bedrijfsresultaat 26.5% 26.5% 26.7% 29.2%

Trend bedrijfsresultaat stukadoren

Trend aantal bedrijven stukadoren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven stukadoren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 3.435 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 7.570.