Branchecijfers Stukadoren

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 26.45% in 2014 naar 26.38% in 2015

Stukadoren (4331)

Trend winst en kosten voor Stukadoren

De branche Stukadoren valt onder de sector Afwerking van gebouwen. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Stukadoren: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Stukadoren. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 26.45% in 2014 naar 26.38% in 2015.Laatst beschikbare cijfers stukadoren

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast stukadoren bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Stukadoren: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Stukadoren wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (37.7%) gevolgd door 'Personeel' (23.0%) en daarna 'Kosten vervoermiddelen' (3.7%). De gemiddelde winstmarge Stukadoren is 62.34%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 26.38% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 37.66%
Bruto Marge 62.34%
Personeel 22.97%
Verkoopkosten 1.05%
Huisvestingskosten 1.31%
Kosten apparatuur en inventaris 0.66%
Kosten energieverbruik 0.13%
Kosten vervoermiddelen 3.67%
Communicatiekosten 0.66%
Afschrijvingen 1.57%
Kosten van overige diensten 1.57%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.36%
Bedrijfsresultaat 26.38%

Branchecijfers Stukadoren in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Stukadoren

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Stukadoren. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Stukadoren
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.