Brancheinformatie en cijfers vermogensbeheer

2.550 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven vermogensbeheer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vermogensbeheer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 2.545 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.550.