Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

330 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.26% WINST (% OMZET)
2013
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk (SBI code: 10.72). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

De branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk valt onder de sector vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2013. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk in 2013 zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.5%), Personeel (21.4%) en Afschrijvingen (4.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk.
start vergelijking

Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk Trends

De bedrijfstak Producent Banket en Koek is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen. Klanten verwachten tegenwoordig meer dan alleen de productie van banket. Om aan deze verwachtingen te voldoen, hebben producenten geïnvesteerd in verschillende technologische innovaties, zoals automatisering, industriële baktechnieken, hygiëne- en veiligheidseisen, en nieuwe marketingstrategieën. Als ondernemer is het belangrijk om mee te denken met deze veranderende markt en relaties aan te gaan met toeleveranciers die in staat zijn om zich aan te passen aan veranderingen en nieuwe producten op de markt te brengen. Daarnaast is het ook cruciaal om een duidelijke visie te ontwikkelen op het gebied van kostenbesparing, productiviteit en duurzaamheid.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk tussen 2009 en 2013 is gedaald met 4.53% procentpunt naar 5.26%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk gemiddeld een bruto marge van 46.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2012) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.3% naar 5.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2010 2011 2012 2013 2013
Netto omzet 97.8% 97.7% 98.3% 98.1%
Overige opbrengsten 2.2% 2.3% 1.7% 1.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 50.3% 52.8% 52.9% 53.5%
Bruto marge 49.7% 47.2% 47.1% 46.5%
  - Bruto Loon   14.1%   13.9%   13.0%   13.1%
  - Sociale lasten   2.0%   2.1%   2.1%   2.0%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.4%   1.4%   1.3%
  - Overig   5.4%   5.3%   5.1%   5.0%
Personeelkosten Totaal 23.0% 22.8% 21.5% 21.4%
Verkoopkosten 2.5% 2.4% 2.8% 2.5%
Huisvestingskosten 3.0% 3.1% 2.5% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 2.1% 1.8% 1.8% 1.9%
Energieverbruik 1.8% 1.8% 1.7% 1.6%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.6% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 4.2% 4.2% 4.2% 4.1%
Overige diensten 2.7% 2.8% 3.2% 3.4%
Overige bedrijfskosten 2.9% 3.1% 3.4% 3.0%
Bedrijfsresultaat 6.8% 4.6% 5.3% 5.3%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

Trend aantal bedrijven vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 180 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 330.