Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

330 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.26% WINST (% OMZET)
2013
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk (SBI code: 10.72). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

De branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk valt onder de sector vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2013. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.5%), Personeel (21.4%) en Afschrijvingen (4.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk.
start vergelijking

Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk Trends

De bedrijfstak Producent Banket en Koek is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen. Klanten verwachten tegenwoordig meer dan alleen de productie van banket. Om aan deze verwachtingen te voldoen, hebben producenten geïnvesteerd in verschillende technologische innovaties, zoals automatisering, industriële baktechnieken, hygiëne- en veiligheidseisen, en nieuwe marketingstrategieën. Als ondernemer is het belangrijk om mee te denken met deze veranderende markt en relaties aan te gaan met toeleveranciers die in staat zijn om zich aan te passen aan veranderingen en nieuwe producten op de markt te brengen. Daarnaast is het ook cruciaal om een duidelijke visie te ontwikkelen op het gebied van kostenbesparing, productiviteit en duurzaamheid.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk tussen 2009 en 2013 is gedaald met 4.53% procentpunt naar 5.26%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk gemiddeld een bruto marge van 46.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2012) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.3% naar 5.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2010 2011 2012 2013 2013
Netto omzet 97.8% 97.7% 98.3% 98.1%
Overige opbrengsten 2.2% 2.3% 1.7% 1.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 50.3% 52.8% 52.9% 53.5%
Bruto marge 49.7% 47.2% 47.1% 46.5%
  - Bruto Loon   14.1%   13.9%   13.0%   13.1%
  - Sociale lasten   2.0%   2.1%   2.1%   2.0%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.4%   1.4%   1.3%
  - Overig   5.4%   5.3%   5.1%   5.0%
Personeelkosten Totaal 23.0% 22.8% 21.5% 21.4%
Verkoopkosten 2.5% 2.4% 2.8% 2.5%
Huisvestingskosten 3.0% 3.1% 2.5% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 2.1% 1.8% 1.8% 1.9%
Energieverbruik 1.8% 1.8% 1.7% 1.6%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.6% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 4.2% 4.2% 4.2% 4.1%
Overige diensten 2.7% 2.8% 3.2% 3.4%
Overige bedrijfskosten 2.9% 3.1% 3.4% 3.0%
Bedrijfsresultaat 6.8% 4.6% 5.3% 5.3%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

Trend aantal bedrijven vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 180 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 330.