Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

250 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.60% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen (SBI code: 28.93). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

De branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen valt onder de sector vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.4%), Personeel (25.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.
start vergelijking

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Trends

De vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen is het afgelopen decennium sterk veranderd. Met de nieuwste technologie en innovatieve oplossingen, maken bedrijven het mogelijk om machines te produceren die efficiënter en kosteneffectiever zijn. Bovendien worden er steeds meer kleinstukken gemaakt om meer operaties uit te kunnen voeren met het doel proceskwaliteit en -duurzaamheid te verhogen. Er is ook aandacht voor de juiste werking van de machine, waaronder geautomatiseerde regelingen, om de consistentie en kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er gericht op investeringen in energiebesparing, afvalvermindering en afvalverwerking.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen tussen 2016 en 2017 is gestegen met 0.49% procentpunt naar 10.60%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen gemiddeld een bruto marge van 48.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.1% naar 10.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.5% 99.7%
Overige opbrengsten 1.5% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.5% 51.4%
Bruto marge NB NB 47.5% 48.6%
  - Bruto Loon   0.0%   0.0%   16.4%   17.1%
  - Sociale lasten   0.0%   0.0%   2.4%   2.5%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.0%   1.6%   1.6%
  - Overig   0.0%   0.0%   4.2%   4.2%
Personeelkosten Totaal 24.7% 25.5%
Verkoopkosten 1.8% 1.8%
Huisvestingskosten 1.2% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6%
Energieverbruik 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 0.5% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.7% 2.5%
Overige diensten 2.1% 2.2%
Overige bedrijfskosten 3.2% 3.1%
Bedrijfsresultaat 10.1% 10.6%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 50 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 250.