Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

260 BEDRIJVEN
KW2 2024
10.33% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen (SBI code: 28.93). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

De branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen valt onder de sector vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.4%), Personeel (26.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.
start vergelijking

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Trends

De vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen is het afgelopen decennium sterk veranderd. Met de nieuwste technologie en innovatieve oplossingen, maken bedrijven het mogelijk om machines te produceren die efficiënter en kosteneffectiever zijn. Bovendien worden er steeds meer kleinstukken gemaakt om meer operaties uit te kunnen voeren met het doel proceskwaliteit en -duurzaamheid te verhogen. Er is ook aandacht voor de juiste werking van de machine, waaronder geautomatiseerde regelingen, om de consistentie en kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er gericht op investeringen in energiebesparing, afvalvermindering en afvalverwerking.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen tussen 2016 en 2019 is gestegen met 0.22% procentpunt naar 10.33%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen gemiddeld een bruto marge van 49.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.2% naar 10.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.5% 99.7% 96.6% 100.6%
Overige opbrengsten 1.5% 0.3% 3.4% -0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.5% 51.4% 51.2% 50.4%
Bruto marge 47.5% 48.6% 48.8% 49.6%
  - Bruto Loon   16.4%   17.1%   16.8%   17.5%
  - Sociale lasten   2.4%   2.5%   2.5%   2.6%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.6%   1.6%   1.6%
  - Overig   4.2%   4.2%   4.6%   4.6%
Personeelkosten Totaal 24.7% 25.5% 25.5% 26.3%
Verkoopkosten 1.8% 1.8% 1.8% 1.5%
Huisvestingskosten 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.7% 2.5% 2.8% 2.7%
Overige diensten 2.1% 2.2% 2.4% 2.7%
Overige bedrijfskosten 3.2% 3.1% 3.3% 3.4%
Bedrijfsresultaat 10.1% 10.6% 10.2% 10.3%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 50 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 260.