Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.215 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.31% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (SBI code: 16.23). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

De branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw valt onder de sector vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (52.4%), Personeel (26.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw.
start vergelijking

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw Trends

Timmerbedrijven moeten rekening houden met het toenemend digitaliseren van het werk. Door het gebruik van nieuwe technologieën zoals computersoftware en 3D-printen kunnen timmerbedrijven sneller, meer nauwkeurig en efficiënter werken. Daarnaast is het steeds belangrijker om de zorg voor het milieu in het achterhoofd te houden. Timmerbedrijven kunnen dit realiseren door duurzame materialen te gebruiken, zoals FSC-hout of biobasi producten, en door het verminderen van afval en energieveIPÃrding. Ook de klantenkring is steeds diverser geworden, waardoor timmerbedrijven meer aandacht moeten besteden aan verschillende klantlocaties en -wensen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw tussen 2009 en 2015 is gedaald met 4.47% procentpunt naar 5.31%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw gemiddeld een bruto marge van 47.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.9% naar 5.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 99.3% 99.5% 99.2% 99.2%
Overige opbrengsten 0.7% 0.5% 0.8% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 48.4% 52.4% 53.1% 52.4%
Bruto marge 51.6% 47.6% 46.9% 47.6%
  - Bruto Loon   20.3%   19.6%   18.1%   17.6%
  - Sociale lasten   3.4%   3.4%   3.3%   3.1%
  - Pensioenpremies   1.9%   2.3%   2.2%   2.2%
  - Overig   3.2%   2.8%   3.0%   3.2%
Personeelkosten Totaal 28.8% 28.2% 26.6% 26.2%
Verkoopkosten 0.8% 1.1% 1.0% 0.9%
Huisvestingskosten 2.6% 3.0% 2.8% 2.9%
Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.7% 1.8% 1.8%
Energieverbruik 1.3% 1.3% 1.2% 1.2%
Vervoermiddelen 1.3% 1.4% 1.3% 1.2%
Communicatiekosten 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%
Afschrijvingen 5.1% 3.7% 3.3% 3.0%
Overige diensten 1.5% 1.8% 1.7% 1.8%
Overige bedrijfskosten 2.8% 3.7% 3.0% 3.1%
Bedrijfsresultaat 5.7% 1.2% 3.9% 5.3%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.050 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.215.