Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.160 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.31% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (SBI code: 16.23). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

De branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw valt onder de sector vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw zijn respectievelijk: Kosten omzet (52.4%), Personeel (26.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw.
start vergelijking

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw Trends

Timmerbedrijven moeten rekening houden met het toenemend digitaliseren van het werk. Door het gebruik van nieuwe technologieën zoals computersoftware en 3D-printen kunnen timmerbedrijven sneller, meer nauwkeurig en efficiënter werken. Daarnaast is het steeds belangrijker om de zorg voor het milieu in het achterhoofd te houden. Timmerbedrijven kunnen dit realiseren door duurzame materialen te gebruiken, zoals FSC-hout of biobasi producten, en door het verminderen van afval en energieveIPÃrding. Ook de klantenkring is steeds diverser geworden, waardoor timmerbedrijven meer aandacht moeten besteden aan verschillende klantlocaties en -wensen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw tussen 2009 en 2015 is gedaald met 4.47% procentpunt naar 5.31%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw gemiddeld een bruto marge van 47.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.9% naar 5.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2016
Netto omzet 99.3% 99.5% 99.2% 99.2%
Overige opbrengsten 0.7% 0.5% 0.8% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 48.4% 52.4% 53.1% 52.4%
Bruto marge 51.6% 47.6% 46.9% 47.6%
  - Bruto Loon   20.3%   19.6%   18.1%   17.6%
  - Sociale lasten   3.4%   3.4%   3.3%   3.1%
  - Pensioenpremies   1.9%   2.3%   2.2%   2.2%
  - Overig   3.2%   2.8%   3.0%   3.2%
Personeelkosten Totaal 28.8% 28.2% 26.6% 26.2%
Verkoopkosten 0.8% 1.1% 1.0% 0.9%
Huisvestingskosten 2.6% 3.0% 2.8% 2.9%
Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.7% 1.8% 1.8%
Energieverbruik 1.3% 1.3% 1.2% 1.2%
Vervoermiddelen 1.3% 1.4% 1.3% 1.2%
Communicatiekosten 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%
Afschrijvingen 5.1% 3.7% 3.3% 3.0%
Overige diensten 1.5% 1.8% 1.7% 1.8%
Overige bedrijfskosten 2.8% 3.7% 3.0% 3.1%
Bedrijfsresultaat 5.7% 1.2% 3.9% 5.3%

Laatste cijfers vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.050 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.160.