Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.935 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
5.31% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (SBI code: 16.23). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

De branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw valt onder de sector vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw zijn respectievelijk: Kosten omzet (52.4%), Personeel (26.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw.
start vergelijking

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw Trends

Timmerbedrijven moeten rekening houden met het toenemend digitaliseren van het werk. Door het gebruik van nieuwe technologieën zoals computersoftware en 3D-printen kunnen timmerbedrijven sneller, meer nauwkeurig en efficiënter werken. Daarnaast is het steeds belangrijker om de zorg voor het milieu in het achterhoofd te houden. Timmerbedrijven kunnen dit realiseren door duurzame materialen te gebruiken, zoals FSC-hout of biobasi producten, en door het verminderen van afval en energieveIPÃrding. Ook de klantenkring is steeds diverser geworden, waardoor timmerbedrijven meer aandacht moeten besteden aan verschillende klantlocaties en -wensen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw tussen 2009 en 2015 is gedaald met 4.47% procentpunt naar 5.31%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw gemiddeld een bruto marge van 47.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.9% naar 5.3%.

Kosten naar soort vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 t/m 2015
Netto omzet 99.3% 99.5% 99.2% 99.2%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.7% 0.5% 0.8% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 48.4% 52.4% 53.1% 52.4%
Bruto marge 51.6% 47.6% 46.9% 47.6%
  - Bruto Loon   20.3%   19.6%   18.1%   17.6%
  - Sociale lasten   8.5%   8.5%   8.5%   8.6%
  - Pensioenpremies   1.9%   2.3%   2.2%   2.2%
  - Overig   3.2%   2.8%   3.0%   3.2%
Personeelkosten Totaal 28.8% 28.2% 26.6% 26.2%
Verkoopkosten 0.8% 1.1% 1.0% 0.9%
Huisvestingskosten 2.6% 3.0% 2.8% 2.9%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.7% 1.8% 1.8%
Kosten energieverbruik 1.3% 1.3% 1.2% 1.2%
Kosten vervoermiddelen 1.3% 1.4% 1.3% 1.2%
Communicatiekosten 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%
Afschrijvingen 5.1% 3.7% 3.3% 3.0%
Kosten van overige diensten 1.5% 1.8% 1.7% 1.8%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.8% 3.7% 3.0% 3.1%
Bedrijfsresultaat 5.7% 1.2% 3.9% 5.3%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 825 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.935.