Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.225 BEDRIJVEN
KW2 2024
12.53% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) (SBI code: 16.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

De branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) valt onder de sector primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.4%), Personeel (20.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels).
start vergelijking

Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Trends

De ontwikkelingen in de bedrijfstak vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk en het toepassen van deze materialen, gaan erg snel. In veel dringende gevallen biedt 3D-printen een alternatief. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van kunststof in combinatie met traditionele materialen, om het product makkelijk te maken en te veranderen. Kostenbesparingen bij het maken van producten en het verlagen van de vraag naar arbeid is een belangrijke aandachtspunt dat bedrijven moeten overwegen. De focus komt steeds meer te liggen op milieuvriendelijke producten, omdat duurzaam vervaardigen de norm is geworden.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) tussen 2009 en 2019 is gestegen met 5.16% procentpunt naar 12.53%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) gemiddeld een bruto marge van 46.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.7% naar 12.5%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.2% 98.6% 98.6% 99.1%
Overige opbrengsten 0.8% 1.4% 1.4% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 54.1% 53.4% 54.3% 53.4%
Bruto marge 45.9% 46.6% 45.7% 46.6%
  - Bruto Loon   14.0%   13.7%   13.2%   12.9%
  - Sociale lasten   2.3%   2.3%   2.2%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.1%   1.1%   1.1%
  - Overig   3.4%   3.8%   3.8%   4.0%
Personeelkosten Totaal 20.8% 20.9% 20.3% 20.2%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 2.6% 2.5% 2.3% 2.3%
Apparatuur en Inventaris 2.1% 2.1% 1.8% 1.8%
Energieverbruik 1.2% 1.0% 1.0% 0.9%
Vervoermiddelen 1.2% 1.2% 1.2% 1.1%
Communicatiekosten 0.2% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.4% 2.3% 2.3% 2.4%
Overige diensten 1.9% 1.8% 1.7% 1.8%
Overige bedrijfskosten 3.0% 2.9% 3.1% 2.6%
Bedrijfsresultaat 9.8% 10.6% 10.7% 12.5%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.235 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 3.225.