Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.890 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
10.57% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) (SBI code: 16.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

De branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) valt onder de sector primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.4%), Personeel (20.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels).
start vergelijking

Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Trends

De ontwikkelingen in de bedrijfstak vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk en het toepassen van deze materialen, gaan erg snel. In veel dringende gevallen biedt 3D-printen een alternatief. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van kunststof in combinatie met traditionele materialen, om het product makkelijk te maken en te veranderen. Kostenbesparingen bij het maken van producten en het verlagen van de vraag naar arbeid is een belangrijke aandachtspunt dat bedrijven moeten overwegen. De focus komt steeds meer te liggen op milieuvriendelijke producten, omdat duurzaam vervaardigen de norm is geworden.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.20% procentpunt naar 10.57%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) gemiddeld een bruto marge van 46.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.8% naar 10.6%.

Kosten naar soort vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.5% 99.4% 99.2% 98.6%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.5% 0.6% 0.8% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.6% 53.4% 54.1% 53.4%
Bruto marge 46.4% 46.6% 45.9% 46.6%
  - Bruto Loon   16.2%   16.1%   14.0%   13.7%
  - Sociale lasten   8.2%   8.2%   6.8%   7.2%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.8%   1.1%   1.1%
  - Overig   3.5%   3.6%   3.4%   3.8%
Personeelkosten Totaal 24.4% 24.3% 20.8% 20.9%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 2.9% 2.9% 2.6% 2.5%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.8% 2.0% 2.1% 2.1%
Kosten energieverbruik 1.4% 1.4% 1.2% 1.0%
Kosten vervoermiddelen 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
Afschrijvingen 3.1% 2.9% 2.4% 2.3%
Kosten van overige diensten 2.4% 2.4% 1.9% 1.8%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.9% 3.0% 3.0% 2.9%
Bedrijfsresultaat 5.1% 5.4% 9.8% 10.6%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 945 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.890.