Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.785 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
10.57% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) (SBI code: 16.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

De branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) valt onder de sector primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.4%), Personeel (20.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.9%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) 0.78% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels).
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.20% procentpunt naar 10.57%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) gemiddeld een bruto marge van 46.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.8% naar 10.6%.

Kosten naar soort vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar met Premium

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.60%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.40%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 53.41%
Bruto marge 46.59%
  - Bruto Loon   13.73%
  - Premie & Pensioen   3.24%
  - Andere Sociale lasten   0.22%
  - Overig   + 3.77%
Personeelkosten Totaal 20.92%
Verkoopkosten 0.83%
Huisvestingskosten 2.52%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.12%
Kosten energieverbruik 1.04%
Kosten vervoermiddelen 1.22%
Communicatiekosten 0.25%
Afschrijvingen 2.34%
Kosten van overige diensten 1.83%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.95%
Bedrijfsresultaat 10.57%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Trend bedijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een toename van 775 bedrijven in 14 jaar

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.785.

bedrijfstakinformatie excel

Premium: laatste cijfers en MS Office Tools

Met Premium toegang heeft u nu, naast toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels), ook de beschikking over onze MS Office tools voor ondernemers. Zo heeft u met de Excel bedrijfstakdashboard offline inzicht in omzet, kosten en winsttrend voor iedere bedrijfstak. Na inloggen kunt u hier natuurlijk ook online de laatste brancheinformatie vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) raadplegen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers, eigen cijfers vergelijken en bewaren
  • Excel bedrijfstakdatabase: alle bedrijfstakdata in Excel met handig dashboard
  • Kosteloos downloaden van de andere Firmfocus tools en templates

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor