Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.175 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.57% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) (SBI code: 16.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

De branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) valt onder de sector primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.4%), Personeel (20.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels).
start vergelijking

Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Trends

De ontwikkelingen in de bedrijfstak vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk en het toepassen van deze materialen, gaan erg snel. In veel dringende gevallen biedt 3D-printen een alternatief. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van kunststof in combinatie met traditionele materialen, om het product makkelijk te maken en te veranderen. Kostenbesparingen bij het maken van producten en het verlagen van de vraag naar arbeid is een belangrijke aandachtspunt dat bedrijven moeten overwegen. De focus komt steeds meer te liggen op milieuvriendelijke producten, omdat duurzaam vervaardigen de norm is geworden.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.20% procentpunt naar 10.57%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) gemiddeld een bruto marge van 46.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.8% naar 10.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.5% 99.4% 99.2% 98.6%
Overige opbrengsten 0.5% 0.6% 0.8% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.6% 53.4% 54.1% 53.4%
Bruto marge 46.4% 46.6% 45.9% 46.6%
  - Bruto Loon   16.2%   16.1%   14.0%   13.7%
  - Sociale lasten   2.9%   2.8%   2.3%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.8%   1.1%   1.1%
  - Overig   3.5%   3.6%   3.4%   3.8%
Personeelkosten Totaal 24.4% 24.3% 20.8% 20.9%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 2.9% 2.9% 2.6% 2.5%
Apparatuur en Inventaris 1.8% 2.0% 2.1% 2.1%
Energieverbruik 1.4% 1.4% 1.2% 1.0%
Vervoermiddelen 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
Afschrijvingen 3.1% 2.9% 2.4% 2.3%
Overige diensten 2.4% 2.4% 1.9% 1.8%
Overige bedrijfskosten 2.9% 3.0% 3.0% 2.9%
Bedrijfsresultaat 5.1% 5.4% 9.8% 10.6%

Laatste cijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.230 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 3.175.