Omzet en kosten vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 9.76% in 2016 naar 10.57% in 2017

Trend winst en kosten vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

De branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) valt onder de sector primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels). In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 9.76% in 2016 naar 10.57% in 2017.



bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2017

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (53.4%) gevolgd door 'Personeel' (20.9%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (2.9%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 10.57% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 46.57%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 53.43%
Bruto Marge 46.57%
Personeel 20.93%
Verkoopkosten 0.83%
Huisvestingskosten 2.52%
Kosten apparatuur en inventaris 2.12%
Kosten energieverbruik 1.04%
Kosten vervoermiddelen 1.22%
Communicatiekosten 0.25%
Afschrijvingen 2.34%
Kosten van overige diensten 1.83%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.91%
Bedrijfsresultaat 10.57%

Branchecijfers jaar 2017: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels). Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.