Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

20 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
25.21% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën (SBI code: 20.13). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

De branche vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën valt onder de sector vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (31.5%), Personeel (14.1%) en Afschrijvingen (9.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën.
start vergelijking

Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën Trends

De vervaardiging van overige anorganische basische chemieën is een bedrijfstak die steeds meer betrokken is bij modernisering en innovatie. Omdat de producten die berusten op deze branch steeds minder verbruikbaar worden, is het van essentieelbelang om te high-performen door een efficiënter productieproces te introduceren. Zo dienen er maatregelen genomen te woden om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en tegelijkertijd de productieprocessen te stroomlijnen. Daarnaast gaat de maatschappij steeds meer de overgang maken naar steeds meer biobrandstoffen, wat een grote impact gaat hebben op het productiegebied binnen de bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën tussen 2009 en 2017 is gestegen met 12.62% procentpunt naar 25.21%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën gemiddeld een bruto marge van 68.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 16.7% naar 25.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.9% 97.7% 101.7% 102.8%
Overige opbrengsten 1.1% 2.3% -1.7% -2.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 37.1% 34.7% 31.8% 31.5%
Bruto marge 62.9% 65.3% 68.2% 68.5%
  - Bruto Loon   8.0%   7.8%   9.2%   9.0%
  - Sociale lasten   0.9%   1.0%   1.2%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.8%   1.1%   1.4%   1.8%
  - Overig   1.3%   1.5%   2.0%   2.1%
Personeelkosten Totaal 11.1% 11.4% 13.7% 14.1%
Verkoopkosten 0.6% 0.4% 0.4% 0.4%
Huisvestingskosten 2.4% 2.2% 1.9% 1.9%
Apparatuur en Inventaris 3.0% 3.1% 3.4% 3.3%
Energieverbruik 3.5% 5.0% 5.2% 5.6%
Vervoermiddelen 0.2% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 11.1% 10.2% 10.4% 9.1%
Overige diensten 2.4% 2.4% 2.4% 2.6%
Overige bedrijfskosten 5.5% 4.8% 13.6% 5.9%
Bedrijfsresultaat 23.0% 25.1% 16.7% 25.2%

Laatste cijfers vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 20.