Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige textielproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.865 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.81% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige textielproducten
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige textielproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige textielproducten (SBI code: 13.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van textiel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige textielproducten

De branche vervaardiging van overige textielproducten valt onder de sector vervaardiging van textiel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige textielproducten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.2%), Personeel (21.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige textielproducten.
start vergelijking

Vervaardiging van overige textielproducten Trends

Ondernemers moeten rekening houden met een aantal belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfstak producent textielproducten. Het is hierbij belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste technologische trends. Ook is sustainable development steeds belangrijker en dienen bedrijven hun best te doen om vervuiling te beperken. Daarnaast is verduurzaming van de productieketen een groot thema. Dit betekent dat er ook aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld de traceerbaarheid en de duurzaamheid van de gebruikte grondstoffen. Tenslotte zal digitalisering een grote impact hebben op de traditionele textielproductie, waardoor er meer mogelijkheden tot automation en personalisatie ontstaan. Onze bedrijfstak zal zich hierdoor moeten aanpassen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige textielproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige textielproducten tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.31% procentpunt naar 5.81%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige textielproducten gemiddeld een bruto marge van 44.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.2% naar 5.8%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige textielproducten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.0% 98.3% 98.7% 98.3%
Overige opbrengsten 1.0% 1.7% 1.3% 1.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 55.1% 54.5% 55.4% 55.2%
Bruto marge 44.9% 45.5% 44.6% 44.8%
  - Bruto Loon   13.0%   13.6%   14.0%   14.6%
  - Sociale lasten   2.1%   2.1%   2.2%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.1%   1.1%   1.3%
  - Overig   2.4%   2.5%   2.7%   3.0%
Personeelkosten Totaal 18.6% 19.2% 20.0% 21.2%
Verkoopkosten 2.4% 2.7% 2.8% 2.8%
Huisvestingskosten 2.1% 2.1% 2.2% 2.7%
Apparatuur en Inventaris 1.7% 1.6% 1.5% 1.7%
Energieverbruik 1.3% 1.3% 1.3% 1.4%
Vervoermiddelen 0.6% 0.7% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 1.8% 2.4% 2.2% 2.4%
Overige diensten 1.8% 2.3% 2.6% 2.7%
Overige bedrijfskosten 3.0% 2.9% 3.0% 3.4%
Bedrijfsresultaat 11.5% 10.1% 8.2% 5.8%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige textielproducten?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van overige textielproducten en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van overige textielproducten
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige textielproducten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige textielproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige textielproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 630 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.865.