Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige textielproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.855 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.13% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige textielproducten
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige textielproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige textielproducten (SBI code: 13.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van textiel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige textielproducten

De branche vervaardiging van overige textielproducten valt onder de sector vervaardiging van textiel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige textielproducten zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.5%), Personeel (19.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige textielproducten.
start vergelijking

Vervaardiging van overige textielproducten Trends

Ondernemers moeten rekening houden met een aantal belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfstak producent textielproducten. Het is hierbij belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste technologische trends. Ook is sustainable development steeds belangrijker en dienen bedrijven hun best te doen om vervuiling te beperken. Daarnaast is verduurzaming van de productieketen een groot thema. Dit betekent dat er ook aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld de traceerbaarheid en de duurzaamheid van de gebruikte grondstoffen. Tenslotte zal digitalisering een grote impact hebben op de traditionele textielproductie, waardoor er meer mogelijkheden tot automation en personalisatie ontstaan. Onze bedrijfstak zal zich hierdoor moeten aanpassen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige textielproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige textielproducten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 6.63% procentpunt naar 10.13%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige textielproducten gemiddeld een bruto marge van 45.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 11.5% naar 10.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige textielproducten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.9% 99.9% 99.0% 98.3%
Overige opbrengsten 1.1% 0.1% 1.0% 1.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 54.5% 56.5% 55.1% 54.5%
Bruto marge 45.5% 43.5% 44.9% 45.5%
  - Bruto Loon   13.3%   13.4%   13.0%   13.6%
  - Sociale lasten   2.2%   2.0%   2.1%   2.1%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.3%   1.1%   1.1%
  - Overig   1.8%   2.5%   2.4%   2.5%
Personeelkosten Totaal 18.5% 19.2% 18.6% 19.2%
Verkoopkosten 2.9% 2.2% 2.4% 2.7%
Huisvestingskosten 2.8% 1.9% 2.1% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.3% 1.7% 1.6%
Energieverbruik 1.4% 1.3% 1.3% 1.3%
Vervoermiddelen 0.7% 0.6% 0.6% 0.7%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.2% 2.1% 1.8% 2.4%
Overige diensten 2.1% 1.9% 1.8% 2.3%
Overige bedrijfskosten 3.0% 2.2% 3.0% 2.9%
Bedrijfsresultaat 10.3% 10.4% 11.5% 10.1%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van overige textielproducten

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van overige textielproducten
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige textielproducten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige textielproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige textielproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 635 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.855.