Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige textielproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.755 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
10.13% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van overige textielproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige textielproducten (SBI code: 13.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van textiel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige textielproducten

De branche vervaardiging van overige textielproducten valt onder de sector vervaardiging van textiel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige textielproducten zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.5%), Personeel (19.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige textielproducten.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige textielproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van overige textielproducten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 6.63% procentpunt naar 10.13%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige textielproducten gemiddeld een bruto marge van 45.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 11.5% naar 10.1%.

Kosten naar soort vervaardiging van overige textielproducten
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.33%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.67%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 54.47%
Bruto marge 45.53%
Personeelkosten 19.23%
Verkoopkosten 2.66%
Huisvestingskosten 2.11%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.59%
Kosten energieverbruik 1.27%
Kosten vervoermiddelen 0.68%
Communicatiekosten 0.24%
Afschrijvingen 2.38%
Kosten van overige diensten 2.34%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.90%
Bedrijfsresultaat 10.13%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige textielproducten

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige textielproducten


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 36 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.755.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige textielproducten

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor