Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van textiel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.105 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.90% OMZETGROEI
DECEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.85% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van textiel
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van textiel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van textiel (SBI code: 13). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van textiel

De branche vervaardiging van textiel valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van textiel in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.6%), Personeel (22.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van textiel.
start vergelijking

Vervaardiging van textiel Trends

De vervaardiging van textiel heeft de laatste jaren een aantal interessante ontwikkelingen doorgemaakt. Steeds meer bedrijven zoeken naar duurzamere oplossingen en producten die de wereldproblemen helpen aan te pakken. Daartoe worden steeds weer nieuwe materialen gebruikt, zoals polyester en andere synthetische vezels, maar ook biologisch afbreekbare materialen. Daarnaast is het gebruik van technieken zoals 3D-printing en laserprinting in deze sector in opkomst. Hierdoor kan de productie worden versneld en worden producten veel meer gericht op de eindgebruiker. Ten slotte heeft de digitalisering gezorgd voor veel innovatie binnen deze branche, waardoor productieprocessen en logistieke processen verbeterd zijn.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van textiel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van textiel tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.33% procentpunt naar 5.85%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van textiel gemiddeld een bruto marge van 46.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.9% naar 5.8%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van textiel
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.4% 98.9% 98.7% 98.4%
Overige opbrengsten 0.6% 1.1% 1.3% 1.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.2% 53.1% 54.2% 53.6%
Bruto marge 46.8% 46.9% 45.8% 46.4%
  - Bruto Loon   14.3%   14.5%   14.6%   15.2%
  - Sociale lasten   2.2%   2.2%   2.3%   2.4%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.2%   1.2%   1.4%
  - Overig   2.5%   2.6%   2.8%   3.0%
Personeelkosten Totaal 20.3% 20.6% 20.9% 22.0%
Verkoopkosten 2.5% 2.5% 2.7% 2.7%
Huisvestingskosten 2.4% 2.3% 2.4% 2.9%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 1.8% 1.7% 1.8%
Energieverbruik 1.5% 1.5% 1.5% 1.6%
Vervoermiddelen 0.6% 0.7% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.3% 2.7% 2.4% 2.7%
Overige diensten 2.1% 2.3% 2.6% 2.7%
Overige bedrijfskosten 3.0% 2.9% 2.9% 3.3%
Bedrijfsresultaat 10.2% 9.5% 7.9% 5.8%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van textiel, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van textiel
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van textiel

Trend aantal bedrijven vervaardiging van textiel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van textiel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.465 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 3.105.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervaardiging van textiel aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 110. Dat betekent dat de omzet in 2023 10% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 1% hoger.

Trend omzet vervaardiging van textiel (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van textielDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van textielBewerken en spinnen van textielvezelsWeven van textielTextielveredelingVervaardiging van overige textielproductenMeer industrie10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor OndernemersAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten